Většině hrozeb se přitom dá úspěšně předejít, pokud lidé budou dodržovat zásady zdravého životního stylu a především prevencí.

Pracovníci Ústavu ošetřovatelství Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě proto znovu připravili Ošetřovatelské dny prevence. Už poosmé je uskuteční ve dnech 27. a 28. června od 9 do 17 hodin na Horním náměstí a tato akce bude současně připomínkou deseti let fungování ústavu ošetřovatelství a čtvrtstoletí Slezské univerzity v Opavě.

Pestrý program posune průběh zase o něco dál. Zájemci si budou moci pod odborným dohledem vyzkoušet například resuscitaci na speciálních figurínách, které průběžně monitorují počet stlačení hrudníku.

Prevence a seznámení s nemocemi 

Na jednotlivých stanovištích si návštěvníci mohou nechat provést bezplatné screeningové měření vybraných rizikových faktorů a studenti je dále seznámí s metodami monitoringu a prevence nádorových onemocnění.

„Navíc si sami vyzkoušejí jízdu na invalidním vozíku a vedení nevidomého člověka v městském prostředí nebo s pomůckami pro seniory odhalí nástrahy, které lidem přináší stáří,“ doplňuje program vedoucí ústavu Jana Haluzíková.

Doprovodný program pro děti nabídne ukázky fungováním lidského těla a například také poslech tlukotu vlastního srdce.

Děti si pod UV lampou vyzkoušejí správné mytí rukou a formou krátkých příběhů se dozvědí, jak se vyhnout úrazům. Studenti fakulty veřejných politik jim mimo jiné prozradí i základní pravidla při ošetřování zranění a ti nejšikovnější z nich dostanou diplom s drobným dárkem.