V době vysoké nezaměstnanosti poskytla během posledních deseti let zaměstnání i návyk pravidelné práce zhruba dvěma stovkám osob bez práce a většinou i bez domova. V současné době však nezaměstnanost v regionu klesla na nejnižší možnou úroveň a to se podepisuje i na činnost Farmy. Ztrácí totiž původní smysl a tím nastává čas pro změnu. „Hodně našich klientů si už našlo práci a služby Farmy v takovém měřítku nepotřebují. Bylo proto rozhodnuto o ukončení její dosavadní činnosti a nyní probíhá proces útlumu. S jeho dokončením počítáme nejpozději v závěru letošního roku,“ vysvětluje ředitel sociálních služeb Armády spásy v Opavě Gerhard Karhan.

Farmu ve Strahovicích zdědil roku 1992 zaměstnanec Armády spásy jako polorozpadlý statek. Sám tam podnikal a několika lidem bez domova, kteří mu pomáhali, poskytoval kromě práce i ubytování. Rozvíjející se statek později koupila Armáda spásy pro zajištění pracovní činnosti svých klientů. Záměr na zvýšení příjmů peletkami nevyšel, protože jejich výroba byla neefektivní. Životaschopnější se v roce 2017 ukázal vznik a rozvoj Sýrárny. „Její výrobky jdou dobře na odbyt, ale pro využití této pracovní nabídky máme málo zájemců. Navíc stagnuje služba sociální rehabilitace,“ přibližuje Gerhard Karhan vzniklé problémy.

V současné době hledá Armáda spásy pro činnost farmy novou náplň a jednou z možností je poskytnutí prostoru pěstounské rodině. Armáda spásy jí může nabídnout bydlení na venkově, zařízení a podmínky pro chov drůbeže, ovcí, koz i pro výrobu mléčných produktů. „Další je využití nabízených prostor k sociálnímu bydlení nebo pro jinou neziskovou organizaci a jsme otevřeni i jiným nápadům,“ dodává Gerhard Karhan, kterému je zájemci mohou sdělit mailem na adresu: gerhard_karhan@armadaspasy.cz nebo telefonicky na číslo 737 215 427.