V reálu jde o pěchotní srub s označením OP-S 19, který leží v neobydlené části Kateřinek, severozápadně od Stříbrného jezera. Fanoušci vojenské historie se nyní rozhodli, že se o chátrající bunkr sami postarají. Není to ale tak jednoduché, neboť stavba není jejich.

V současnosti patří opevnění ministerstvu obrany. Klub již jednal o možnosti darování bunkru do svého vlastnictví. Není však ani majitelem pozemku pod objektem. Tím je město Opava, která má proto i předkupní právo na opevnění.

Město je ochotno pozemek prodat a klubu poslalo vyčíslení požadované ceny, které činí něco přes 26 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že je ale organizace vojenské historie poměrně nová a tvořena z velké části nevýdělečnou mládeží, je to pro klub těžká rána.

Jeho členové s cenou nesouhlasili, obrátili se na zastupitele a dosud čekají na vyjádření. Přesto doufají, že najdou s armádou a radnicí společnou řeč. Předseda spolku Petr Stiborský má totiž s bunkrem velké plány.

„Po opravě by sloužil jako zázemí a pak jako muzeum či místo setkávání příznivců vojenství. Rovněž chceme do budoucna spolupracovat se Střediskem volného času Opava a věnovat se mládeži v rámci odborných kroužků a dalších akcí pro širokou veřejnost.

Momentálně hledáme na uskutečnění našich cílů sponzory, ať už finančního nebo materiálního rázu. Nejedná se o věc, která by se do budoucna rentovala a z níž by spolek měl prospěch či finanční odměnu. Chceme, aby i budoucím generacím zůstal zachován odkaz naši historie," doplnil Stiborský.

Pavel Kučeja