Model Obaly mají připravený pandemický plán, zaměřený na prevenci i na případ propuknutí pandemie ve firmě.

„Zaměstnanci byli písemně požádáni o dodržování přísných hygienických pravidel. K nim patří pravidelné umývání rukou teplou vodou a mýdlem, používání papírových kapesníků a jejich odhazování do odpadkových košů, dodržování odstupu od ostatních osob, omezení fyzických kontaktů s jinými osobami a vzájemné nepůjčování mobilních telefonů,“ přibližuje vydaná opatření mluvčí opavského závodu Michael Rataj.

Preventivní opatření závodu Model Obaly byla přijata i ve vztahu k zákazníkům a jiným návštěvníkům. Pokud bude některý z nich vykazovat příznaky virózy, recepční ho před uvedením do zasedací místnosti požádá o nasazení chirurgické roušky.

„Do jiných prostor závodu mu přístup umožněn nebude, ale žádná další omezení návštěv nyní vydaná nemáme,“ dodává Michael Rataj.

Zaměstnanci společnosti Ostroj, kteří jsou služebně v zahraničí, kde je výskyt prasečí chřipky statisticky potvrzen, absolvují po návratu do České republiky preventivní prohlídku u smluvní lékařky Ostroje. „Podle platné kolektivní smlouvy zajišťujeme pro naše zaměstnance také očkování proti chřipce,“ informuje vedoucí odboru Lidské zdroje Lucie Nestrojová.

A jak jsou na tom v opavské Slezské nemocnici? Zde se toto onemocnění vyskytlo zatím jen sporadicky. Její vedení proto ke krizovému scénáři zatím sáhnout nemuselo.

„Směrem k pacientům už máme připravené některé pandemické plány. Jsou pro situaci, kdy by bylo nutné zajistit hospitalizaci a hygienický režim pro větší počet postižených,“ říká ředitel opavské nemocnice Milan Cvek.

Pro zaměstnance je k dispozici dostatek roušek, které jsou v nemocnici běžnou pomůckou. „Vakcínu k preventivnímu očkování zaměstnanců jsme zatím ještě nedostali,“ upozornil ředitel nemocnice.