Prostřednictvím měřené tloušťky položeného asfaltu a celkového rozboru směsi nově položené živice v nezávislé laboratoři zjišťovali, jestli vítězové vysoutěžených zakázek udělali za požadovanou cenu všechno, co podle smlouvy a projektu udělat měli.

Na silnicích Opavska nebyly během této kontroly zjištěné žádné závady, které by vedly k nutnosti radikální opravy jejich povrchů před koncem záruky.