V následujícím dotazu se ptá čtenářka Petra V. na nové pracovní příležitosti v Bolaticích.

„Slyšela jsem, že jsou v Bolaticích nové možnosti zaměstnání. Jaké firmy zde budou nabízet pracovní příležitosti? Sníží to nezaměstnanost obyvatel Bolatic? Vidí v tom obec nějaké další výhody?“ táže se čtenářka.

Na její dotaz odpovídá starosta Bolatic Herbert Pavera. „Ano, je to pravda, že by firmy v průmyslové zóně měly letos přibírat zaměstnance. Kontakty na firmy jsou uvedeny na našich webových stránkách v sekci průmyslová zóna. Věřím, že přestože je určitá světová ekonomická krize, firmy rozvíjející svoji činnost v naší zóně budou přesto přijímat nové pracovníky.

Nezaměstnanost v obci to možná nesníží, ale alespoň udrží na stávající úrovni. Některé firmy propustí své zaměstnance, jiné firmy přijmou,“ vysvětluje starosta s tím, že vidí spíše výhody než nevýhody existence průmyslové zóny.

„Za prvé obec získala v regionu určitou prestiž obce, která je schopna podpořit ve spolupráci se státem, krajem či Evropskou unií podnikatelskou veřejnost. Za druhé obec získala větší možnost k zaměstnání místních obyvatel. Za třetí obec snad díky chystaným změnám v daňové výtěžnosti získá více peněz na daních, ze kterých nejen dále podpoří podnikání v obci, ale také celkový rozvoj obce,“ pokračuje.

„Za čtvrté je pravděpodobné, že pokud se bude firmám dařit, budou se také zapojovat do sponzorování aktivit obce i našich organizací. Nevýhodou může být vyšší zátěž dopravy v obci, ale to by snad měla vyřešit výstavba nové rychlostní komunikace I/56, o kterou v co nejkratší době usiluje celé Hlučínsko.

Když to řeknu jinak, bude-li se dařit firmám, bude se dařit i obci. A bude-li se dařit obci, bude se dařit i našim firmám, protože jim obec může zlepšovat podmínky pro podnikání,“ doplnil.

Vážení čtenáři, také vy máte možnost klást na této straně své dotazy jak vedení opavské radnice, tak i různým dalším osobnostem Opavy a Opavska. Dotazy lze zasílat na adresu Opavský a hlučínský deník a týdeník Region, Na Rybníčku 56, Opava, nebo na emailovou adresu: lucie.orbanova@denik.cz, nebo veronika.zahradnikova@denik.cz.