Vzestup zájmu o genealogii má několik příčin. Jednou z nich je bezesporu pořad České televize Tajemství rodu, v němž známé osobnosti hledají své kořeny. „Můžu potvrdit, že v současnosti se zájem zvyšuje. Tajemství rodu podle mého na tom má největší podíl," vysvětloval Karel Müller a ještě dodal: „Důležité je i to, že náš archiv zveřejnil veškeré matriky na internetu."

Na tomto místě je nutné dodat, že přes archiv si genealoga určitě nenajmete. Do pátrání se buď můžete pustit na vlastní pěst, anebo se poohlédnout po inzerátech třeba na internetu.

„Náš archiv rozhodně neuvolní člověka, který několik dnů bude hledat předky někoho jiného. Na to prostě a jednoduše nemáme čas. Je možné se k nám ale dostavit na konzultaci, během níž dotyčnému nastíníme, jak má začít. Takzvaně ho nastartujeme," mínil ředitel Zemského archivu Opava a pokračoval: „Dneska se ovšem dá například přes internet najmout člověk, který se živí jako soukromý genealog. V současnosti je to poměrně běžná věc."

Tři základní schémata

Spousta lidí se ptá po ceně. Karel Müller zkouší pouze odhadovat. Pokud vezmeme v potaz, že hodina práce vyjde na přibližně 250 korun, nebude to levná záležitost. Pak záleží na tom, jakým způsobem vlastně budete pátrat. Existují totiž tři základní genealogická schémata. Jedním z nich je vývod, kdy na začátku stojíte vy a po přímé pokrevní linii jdete do minulosti. Další možností je rodokmen. Zde se postupuje obráceně. Zaměříte se na některého ze svých předků a dostáváte se až do současnosti.

Sledují se pouze mužští předci. Ženy z něj vypadávají v momentě, kdy se vdaly. Přechází tím do jiného rodokmenu. Nabízí se ještě jedna možnost, jíž je rozrod. Dá se sledovat jedno příjmení, které zahrnuje jen potomky synů a nemanželské potomky dcer, anebo se zaměříte na potomky synů i dcer bez ohledu na příjmení.

To je jednoznačně nejsložitější způsob hledání: „I na základním vývodu strávíte několik dní. Celková cena se proto odhaduje velmi těžko."

Takovýto rozvětvený rodokmen může být výsledkem  několika let hledání. Digitalizace matrik by mohla hledání předků výrazně zjednodušit

Hledat se dá do poloviny 17. století

Kdybyste se náhodou rozhodli hledat na vlastní pěst, má pro vás Karel Müller několik užitečných tipů. A vězte, že tento člověk má letitou praxi. Než se stal ředitelem zemského archivu, sestavoval rodokmeny.

„Důležité je se zaměřit na teritorium, odkud dotyčný pocházel. Dohledat se dají předci zhruba do poloviny sedmnáctého století. Záleží ovšem jak kde. Třeba v Bruntále matriky shořely a předky můžete hledat jen do roku 1730," připustil.

Pátrat se nedá v tzv. živých matrikách, do nichž se stále zapisuje. Na úřadech zůstávají asi sto let. „Živé matriky mohou být předloženy jen z úředních důvodů," upozorňoval Karel Müller a na závěr ještě dodal: „Zájem lidí o tyto služby se skutečně zvyšuje. Soudíme tak podle přístupů do našich internetových matrik a také zvýšeného počtu konzultací."

Petr Dušek