V Ostravě se setkají germanisté z celkem devíti evropských zemí, aby znova posoudili výsledky filologického výzkumu emocí z jazykovědného, literárněvědného a didaktického hlediska. Celé setkání se také pořádá na počest sedmdesátin Norberta Richarda Wolfa z Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMUW), který působil mimo jiné také v Opavě a je na zdejší Slezské univerzitě čestným doktorem.

Konference se bude točit okolo jazykových prostředků, které slouží k vyjádření emocionality. „Do něj zapadá i všech šest přihlášených referátů," sdělila vedoucí oddělení germanistiky opavského Ústavu cizích jazyků Gabriela Rykalová, která dále také dodala, že vystoupit na takovém fóru je pro všechny velkou výzvou.