Lidem, kteří zabloudili na šikmé chodníčky a rádi by se z nich vrátili zpátky do společnosti, je určen pilotní projekt, nazvaný Gressus, krok do nového života. Na jeho realizaci přiznal vyhlašovatel částku 45 tisíc korun. Zhotovili ho studenti Zdravotně–sociální fakulty Ostravské univerzity pod vedením Alžběty Banšelové.

„Dělala jsem praxi v opavské Probační a mediační službě a při tvorbě projektu jsme vycházeli z informací, které nám poskytla. Kromě systému besed se v něm zaměřujeme na poskytování základních informací o možnostech zaměstnání v regionu a postupech, jak práci získat. Chceme jim pomáhat orientovat se v inzerátech na práci, učit je vyplňovat dotazník a nacvičovat s nimi pohovory i docházky na Úřad práce. Za klienty budeme přicházet přímo do věznice,“ přibližuje Alžběta Banšelová principy oceněného projektu.

Další oceněný projekt spadá do oblasti zdravotnictví. Opavská skupina dostala 40 tisíc korun na vytvoření DVD s názvem I ty můžeš zachránit lidský život. Je určeno široké veřejnosti a obsahuje zásady laického postupu při poskytování první pomoci zraněným i jinak postiženým lidem. Dokončeno bude v červnu a během letních měsíců se dostane k uživatelům, kterým bude předáváno zdarma.

„Lidé jsou o zásadách první pomoci informováni pořád ještě málo, a proto jsme zvolili tuto formu osvěty. Nosiče budeme předávat na akcích opavského Červeného kříže a spolupráci máme také s dobrovolným hasičským sborem v Hradci nad Moravicí, který může naše DVD předávat zájemcům. V tomto směru chceme oslovit také školy,“ říká vedoucí výrobní skupiny Lucie Balarinová.

Skupina Pavla Kalvara dostala 50 000 korun za projekt na vytvoření komunitního centra v Darkovicích. Jeho prostory budou moci využívat spolky i veřejnost při různých akcích vzdělávacího charakteru. Všechny projekty vytvořili autoři do 26 let, což je jedna z podmínek účasti v programu, zaměřeném na podporu samostatných iniciativ mladých lidí a komunit.

Jeho cílem je rozvoj zodpovědnosti a schopnosti mladých lidí při budoucím zaměstnání a současně vytvoření podmínek pro plnohodnotnější život znevýhodněných skupin pomocí komunikačních technologií. Další grantové kolo programu Vpohybu, zaměřené na podporu samostatných aktivit mladých lidí, vyhlásí Nadace Vodafone na konci dubna.