Objekt je nebezpečný, děti všetečné

Město objekt vykoupilo v loňském roce v dražbě od původního vlastníka, na kterého byla uvalena exekuce.

Pro místní se stal strašákem. „Objekt je zcela jistě nebezpečný. Jeho oplocení již skoro neexistuje, lze na pozemky libovolně vstupovat. Budovy jsou totálně v havarijním stavu, jsou zborcené střechy i zdi. Hrozí tedy zranění osob, především všetečných dětí," vysvětluje místostarosta Budišova nad Budišovkou Patrik Schramm.

Při koupi bylo samozřejmě cílem města se se stávajícím stavem nějak vypořádat, proto Budišov nad Budišovkou pro svou místní část Guntramovice zažádal o dotaci u Regionálního operačního programu (ROP). A uspěl.

Na odstranění nevzhledné budovy ROP přispěje částkou ve výši 8,3 milionu korun, což činí 85 procent ze současně odhadované částky deseti milionů korun. Zbylých patnáct by mělo být zaplaceno ze zdrojů města. Konečné částky ale budou známy až podle výsledku výběrového řízení.

Místo starého JZD prostor k relaxu

Realizace demolice by se měla zahájit po výběrovém řízení, kontrole výběrového řízení na ROP a následně vydané smlouvě o poskytnutí dotace z ROP. Odhadem by tedy práce mohly začít v březnu či dubnu příštího roku.

„Prostor bude sloužit jako veřejné prostranství se zelení a mobiliářem, jako jsou lavičky, koše, časem i další prvky. Bude takto funkčně a logicky navazovat na letos zrealizovanou revitalizaci veřejného prostranství a dětského hřiště v Guntramovicích v bezprostřední blízkosti objektu bývalého JZD," doplňuje informace budišovský místostarosta Patrik Schramm.

Guntramovický brownfield ale není jediný, který díky Regionálnímu operačnímu systému půjde k zemi. Kyjovice už delší dobu trápí chátrající bývalá oranžérie a stará nekrytá tribuna v blízkosti zámeckého parku. Vedení obce se proto rozhodlo podniknout kroky a vypracovalo urbanistickou a architektonickou studii na nové možnosti využití lokality a ROP jim na demolici přispěl částkou 5 milionů korun.

Díky tomu zde do budoucna může vzniknout tenisové hřiště a kryté posezení s občerstvením. Rovněž se postaví i nová tribuna a běžecká dráha. Demolovat se bude také v Holasovicích, a to v archeologické oblasti centra, kde se nachází původně zemědělský a v současnosti nevyužívaný objekt. Po jeho odstranění je v plánu následná revitalizace pozemků, která umožní zpřístupnit lokalitu a zlepšit vzhled obce. ROP na akci poskytne dotaci 4,3 miliony korun.