Tato návštěva pro ně ale může mít hořkou příchuť, protože kapacity oddávajících prostě matrikám občas nestačí. Mimo jiné také o tomto si Region povídal s vedoucí oddělení matriky opavského magistrátu Hanou Kazimírskou.

Počet svatebních obřadů v České republice podle statistik stoupá. Projevil se tento trend také na opavském matričním úřadu?
Za nás mohu s potěšením říci, že zájem o uzavření manželství opravdu roste. V roce 2016 si své „ano“ řeklo 243 párů, v roce 2017 to bylo 260 párů a loni jejich počet vzrostl na 310. Čísla v sobě zahrnují jak občanské, tak i církevní obřady. Těch církevních je přitom ročně přibližně 55.

Po kterých místech se snoubenci pro svůj „den D“ poohlížejí nejčastěji?
Jsou to zámecký areál ve Štáblovicích, Panský mlýn v Opavě-Kylešovicích a velmi často jezdíme také do kaple svatého Antonína Paduánského v Uhlířově.

Páry chtějí být originální a sňatek tedy uzavírají i jinde než v obřadních síních?
Ano, je tomu tak. Při plánování svého velkého dne jsou snoubenci vedeni touhou, aby byl něčím nezapomenutelný. Obřady se ve větší míře z obřadních síní přesunuly na jiná místa jako zámky, altány, areály penzionů a hotelů, ale také soukromé zahrady a další. V předchozích letech jsme oddávali na poli za zahrádkami u městského hřbitova, na fotbalovém hřišti v Komárově, na městském koupališti.

Předpokládám, že volba venkovních míst s sebou ale může nést i mnohá úskalí.
Při výběru by se měla vzít na vědomí přítomnost zázemí pro případ nepříznivého počasí, snoubenci bohužel nemyslí ani na to, že zrovna jim by mohl foukat silný vítr. V dešti jsou venkovní obřady téměř nemožné, pokud někde poblíž nestojí party stan či jiné zastřešení. Matrikářky zodpovídají za slavnostní průběh obřadu, ale jen do míry, která je možná.

Zmínila jste déšť. Jak tedy oddávající postupuje, když začne pršet?
Ve chvíli, kdy se spustí déšť, se obřad přerušuje nebo rychle ukončuje. Zažila jsem obřad, kdy si snoubenci prosadili, že budou venku. Majitel zahrady rozdal všem deštníky a v konečném důsledku to vypadalo jako při demonstraci na náměstí. Na fotkách byly zachyceny převážně deštníky, hosté neviděli na hlavní aktéry, protokol o uzavření manželství zmokl. Co je na tom slavnostního? Byl to stres pro všechny. Nevěsta nakonec přiznala, že by si to lépe užila v suchu vnitřního prostoru.

Na co dalšího musejí páry při venkovní svatbě pomyslet?
Pokud jsou obřady organizovány poblíž veřejných komunikací, pak hluk silničního provozu znemožní naplno si užít slova, která oddávající míří ke snoubencům. Proslov je základem sňatečného obřadu, ale pokud do něj vstupuje hluk, pak je to jen pár útržků vět. Také různé přírodní mýtiny nebo louky poblíž polí jsou vyhledávané. Avšak pokud někteří hosté trpí alergiemi na pyl, prach nebo trávy, problém je na světě. Také polední nebo odpolední slunce bývá velmi úporné a ne každý to zvládne. Klátící se host k zemi, pokud se pak probere a není zraněný, není taková katastrofa. Ale co když se tohle stane snoubencům nebo oddávajícímu?

Pojďme se nyní vrátit na samý začátek plánování svatby. Co by měli snoubenci učinit nejdříve?
První cesta musí vést na matriku se žádostí o termín k uzavření manželství, ten lze sjednat i telefonicky. Jakmile se pár rozhodne, kde a kdy by chtěl uspořádat svatební obřad, měl by zjistit podmínky, které pronajímatel areálu, zámku či restaurace má, zamluvit si místo. Na matrice si poté dohodnou dobu, dokdy vyplní náležité formuláře, uhradí poplatky a teprve pak by měli snoubenci začít tisknout pozvánky a zajišťovat další náležitosti vázané na datum a čas.

Stává se, že snoubenci přicházejí na matriku, jak se lidově říká, s křížkem po funuse?
Ano, i to se bohužel děje. Osvěta mezi snoubenci chybí, svatební přípravy zaberou spoustu času i peněz. Pokud nejdříve vyhledají a rezervují místo, zajistí restauraci nebo fotografa a pak teprve přichází na matriku a ptají se po oddávajícím, mohou být nepříjemné překvapeni zápornou reakcí matričního úřadu, který právě z kapacitních důvodů vykonání obřadu odmítne. O sobotách uzavíráme manželství až na osmi místech, nelze konat nemožné.

Jsou už tedy pro letošní rok některá data passé?
Ano, jsou data, kdy již není možnost konání dalšího obřadu. Například 25. května, 20. července, 3. srpna nebo 17. srpna jsou všechny časy pro svatby venku, tedy v terénu, vydány.

Co přesně znamená termín svatba venku, v terénu?
Místem pro konání obřadů je naše obřadní síň v Městském domě kultury Petra Bezruče (MDKPB), které stanovila rada města, v čase od 10 do 14 hodin. Všechny ostatní obřady podléhají povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě v rámci matričního obvodu opavské matriky. Jsou to tedy místa mimo tuto obřadní síň, jak jsem zmiňovala, různé sportovní areály, restaurace, zámky, louky. Tato místa si ale musejí snoubenci na vlastní náklady uzpůsobit slavnostnímu aktu, tedy je nutný obřadní stůl, ideálně zastřešený, nějaké židle alespoň pro nejstarší hosty. Pokud jsou to místa dnes již obvyklá, je vše na pronajímateli, který se snoubenci sepíše smlouvu nebo dohodu o poskytnutých službách. Letos budeme poprvé oddávat v opavském parku Přátelství, na myslivecké chatě v Oldřišově, ve Slezském zemském muzeu nebo na bažantnici ve Služovicích.

Plní se termíny svateb pro letošní rok rychle?
S rezervací pro následující rok začínáme vždy první pondělí v září. Je to z důvodu různých technických omezení, ať už v MDKPB, například generální úklid, opravy, mezinárodní varhanická soutěž, nebo v kostele sv. Václava, kde se koná Muzejní noc a další akce. Takže rádi nabízíme termíny, které máme ověřeny. Plní se rychle, zvlášť na místa, která mají dobrou referenci.

Někteří snoubenci se poohlížejí také po magických datech pro konání veselky. Nejspíše se s tím na matrice také setkáváte.
Je to tak. Avšak letošní rok je na magická data, která by hnula se svatebním nadšením, chudý. Vychází zpravidla na nesprávný den pro takový životní krok. Ale třeba loni bylo 18. srpna 2018 opavskou matrikou zapsáno 21 uzavřených manželství.

Závěrem bych se ráda vrátila ještě k akci, která se před nedávnem uskutečnila v OC Breda & Weinstein. Šlo o Svatební veletrh, na kterém měla opavská matrika také své zastoupení. Obrátilo se zde na vás mnoho párů?
Ve chvíli, kdy se snoubenci dozvěděli, že na veletrhu je možno navštívit i takzvanou detašovanou kancelář matriky, přišli a ptali se. Jeden dotaz byl, zda se mohou na veletrhu ještě ten den vzít. Všichni jsme se tomu zasmáli, protože obřadu předcházejí administrativní úkony, kontrola osobních údajů a další nezbytné přípravy. Nicméně, nápad to byl zajímavý.