Opavská veřejnost měla jedinečnou možnost vyslechnout projev lichtenštejnského knížete Hanse Adama II. Důležitost akce podtrhuje skutečnost, že se jedná o první návštěvu člena tohoto významného rodu v regionu od druhé světové války.

Lichtenštejnové přitom mají s Opavou výraznou historickou vazbu. Znak Opavy a Krnova tvoří součást lichtenštejnského národního znaku a Hans Adam II. je dodnes titulován jako vévoda zmíněných území.

Lichtenštejnové jako kulturní mecenáši

Aktivity členů šlechtické rodiny na Opavsku zmínil opavský primátor Martin Víteček (ANO), který se svou řečí vystoupil po zahajovacím koncertě cimbálové muziky. „Tento významný rod formoval slezské dějiny, a potažmo dějiny celého našeho území. Bez jejich zásahu by jen těžko vzniklo Slezské zemské muzeum, nejstarší instituce tohoto druhu u nás," řekl mimo jiné opavský primátor.

Program pokračoval představením knihy nazvané „Liechtensteinové. Historie a sídla knížecího rodu", kterou sepsal Pavel Juřík. „Snažil jsem se postihnout nejdůležitější stavby, osobnosti a události, které souvisí s naším územím. Využíval jsem nejnovější poznatky a doufám, že publikace pomůže rozvoji vzájemných vztahů obou zemí," řekl autor.

Lidé si mohli knihu na místě koupit a využít historické příležitosti nechat si svazek podepsat, což také mnozí učinili. Ještě předtím ale program završil kníže svým projevem.

Změnilo se hodně, stále však je co opravovat

V něm Hans Adam II. stručně zrekapituloval historii českých zemí v souvislosti s rodem Lichtenštejnů, okomentoval ale i současné vztahy.

„Máme za sebou společnou sedmisetletou historii. V rámci této doby byly dobré a horší časy, k těm horším patří třeba třicetiletá válka nebo oba světové konflikty. V roce 1945 se ale vztahy pokazily," zrekapituloval Hans Adam II.

Ten se do tehdejšího Československa vrátil v roce 1968, do atmosféry „pražského jara", u příležitosti své svatby s českou rodačkou Marií Aglaë, hraběnkou Kinskou z Vchynic a Tetova. „,Pražské jaro nakonec změnu nepřineslo, ta nastala až v roce 1989 a musím říct, že se od té doby hodně věcí zlepšilo.

Na druhé straně si také všímám věcí, na kterých je ještě co spravit. Já vám ze srdce přeji, aby se to podařilo," dodal lichtenštejnský kníže. Jeho vystoupení bylo jediné veřejné setkání, zbytek programu dvoudenního pobytu je soukromý.