Jejím cílem pak bude propagace požární ochrany formou prevence vzniku požárů, dále poukázání na to, co způsobuje požáry a jak se v mimořádné situaci chovat.

Občané se seznámí například s instalací jednoduchých zařízení k včasnému zjištění vzniku požáru nebo úniku plynu.

„Lahůdkou ale bude ukázka záchrany osob z věže Magistrátu města Opavy na Horním náměstí. Ojedinělou akci mohou lidé sledovat mezi druhou a třetí odpoledne,“ informoval redakci komisař HZS Opava Miroslav Svoboda.