O urgentní pomoc požádala hasiče obec Stěbořice a jako další také státní podnik Povodí Odry kvůli hrozbě tzv. „zvláštní povodně“, což je povodeň způsobená poruchou či havárií (protržením hráze) vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu. Druhým neméně složitým úkolem hasičů bylo vyčistit odtokové potrubí, vedoucí z vodní nádrže její hrází dolů, které bylo ucpáno velkým objemem bahna. To se během pátku podařilo.

Hasiči z HZS MSK přivezli dvě velkokapacitní čerpací stanice Sigma (v majetku Státních hmotných rezerv) a Somati. První z nich může přečerpat až 40 m3 vody za minutu, druhá až 8 m3 za minutu. Ty pracovaly od středečního dopoledne s menšími přestávkami kvůli přesunu na lepší místa až do pátečního poledne, kdy se podařilo snížit hladinu přehrady u hráze o více než dva metry.

K přípravě druhého místa pro Sigmu muselo být položeno několik betonových panelů a pásové rypadlo ze ZÚ muselo vyhloubit ve dně nádrže nedaleko břehu otvor, aby odtud mohla Sigma co nejdéle sát vodu.

Podívejte se na video ze zásahu hasičů 

Zdroj: Youtube

Tím významně poklesl tlak vody na hráz a také se usnadnilo náročné hledání metráky bahna zaneseného odtoku s betonovým zpevněním pod neprůhlednou hladinou - např. dlouhými tyčemi i s potápěči ze ZÚ Hlučín (hmatem). Na odčerpávání bahna pod hladinou i ze svislé štoly (požeráku), vedoucí středem hráze dolů do zaneseného odtokového potrubí, použili několik dalších sacích či výtlačných agregátů a hadic.

Objevení zaneseného otvoru do odtokového potrubí a první pohyby bahnité hmoty s vodou uvnitř potrubí v pátek kolem poledne nakonec umožnilo nasazení speciálního kráčejícího bagru ze s.p. Povodí Odry, který během pátečního odpoledne odstranil ze dna v okolí výtoku do potrubí velkou hromadu bahna. Hasiči pak ještě vyčistili propustek, vedoucí z boku nádrže do areálu arboreta.

Do zásahu se během tří dnů zapojily – vedle HZS MSK a ZÚ Hlučín – čtyři jednotky dobrovolných hasičů – tři opavské (Kylešovice, Zlatníky, Palhanec) a domácí Stěbořice-Jamnice. Obec se mj. pečlivě starala o stravu hasičů, z nichž někteří zůstávali u přehrady i přes jednu či obě noci.

Profesionální i dobrovolní hasiči zůstanou na místě zásahu do soboty. Mj. odčerpají další objem vody v nádrži kvůli sobotnímu výlovu ryb, pak vodu vyčerpají úplně – asi až na dno.