Několik desítek dětí, žen i mužů z místní hasičské jednotky, ale i jednotek okolních obcí patřících pod Statutární město Opavu, se sešlo na desátou dopolední v průvodu, který ulicemi obce došel až ke kapli Panny Marie.

Zde už na hasiče čekal farář Radovan Hradil a další občané obce, kteří si společně při mši svaté vyslechli slova k zamyšlení i o tom, že dnešní hasiči jsou pokračovatelé těch, kteří se ochotně obětují za druhé: „Dnešní hasiči jsou ti, kteří neváhají obětovat svůj čas a ochotně spěchají na pomoc těm, kteří se ocitnou v nouzi,“ přirovnal dobrovolné i profesionální hasiče farář například k Matce Tereze a dalším osobnostem, které se proslavili právě pomocí bližním.

Poté farář požehnal novému autu hoštických hasičů. Jak k němu řekl starosta městské části Malé Hoštice Stanislav Kubesa, po více než osmdesáti letech činnosti zdejších hasičů dostala jednotka poprvé úplně nové auto a Malohoštičtí jsou za to rádi. I jim se naskytla možnost požádat si o dotaci EU z programu Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko buď na modernizaci hasičské zbrojnice, nebo na techniku.

Protože už předtím zbrojnici místní hasiči opravili za své, padlo rozhodnutí získat nové auto. „Předtím jsme měli letitou avii a občas nám byla hanba, když jsme s ní přijeli někam třeba na soutěž. Tak jsme se této možnosti chytili a s pomocí lidí z vedení města Opavy a Hasičského záchranného sboru jsme se po čtyřech letech snahy dočkali,“ říká starosta Kubesa a dodal, že Malé Hoštice je jedna ze tří městských částí Opavy, které podobné auto dostaly – kromě nich jsou to Palhanec a Vávrovice.

Další obce ale získaly finance na rekonstrukce svého zázemí. „Jsme rádi, že se nám touto složitou a trnitou cestou podařilo dojít až do konce,“ svěřil se starosta.

Nové auto, víceúčelová dodávka VW Transporter s velkoobjemovým přívěsným kontejnerovým vozíkem, převzali zástupci SDH na květnových Svatofloriánských oslavách v Opavě, kdy se slavilo 65. let trvání profesionálního sboru hasičů ve slezské metropoli.

Malé Hoštice mohou být na své hasiče hrdé. I když zde byly v nedávné minulosti úvahy o zrušení jednotky, dnes patří k nejaktivnějším ze třinácti spolků, které v obci fungují. Jistě na tom má svoji zásluhu právě podpora obce, že dnes má SDH Malé Hoštice celkem pět družstev – dvě mužská, dvě ženská a jedno minižáků. Ti všichni patří k aktivním účastníkům hasičských soutěží, ale svůj velký díl práce odvedli například při nedávných dešťových kalamitách.