Jejich šicí dílna je jediná v republice, která tyto figurky vyrábí, a hasiči jich každoročně zhruba padesát rozdají dětským účastníkům mimořádných událostí pro zmírnění traumat. Hasíky využívají též instruktoři, kteří chodí učit výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany zdraví do škol, zapojených v programu Hasík CZ.

Dráčci Hasíci jsou oficiálními maskoty tohoto programu a u dětí bývají při návštěvách charitní dílny pokaždé středem pozornosti. „Při exkurzích z mateřských a základních škol se děti zajímají v první řadě právě o ně. Rodiče by jim figurky rádi koupili, ale není to možné. Šijeme je výhradně pro hasičské sbory zapojené do programu Hasík CZ," konstatuje vedoucí šicí dílny Ilona Michalčíková.

Koncem loňského roku zhotovily švadleny opavské Charity přes stovku Hasíků různých velikostí. Osmdesát si odvezl Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje a zbývající draci včetně extravelkého metrového Hasíka odcestovali do Zlínského kraje.

„Za dobu trvání programu Hasík CZ jsme hasičským záchranným sborům dodali už několik stovek těchto roztomilých maskotů a jsme rádi, že svým dílem můžeme přispět dobré věci," říká vedoucí Chráněných dílen sv. Josefa Tomáš Rychlý.

Zmíněný preventivně výchovný program vznikl roku 1996 v bruntálské Hasičské záchranné stanici a postupně se rozšířil na další místa. Účastní se ho žáci druhých až šestých tříd vybraných základních škol v devíti krajích republiky.