Nejen kvůli ochraně majetku, ale také pro záchranu českého jazyka vznikaly na přelomu 19. a 20. století české hasičské organizace. Koncem roku 1906 se tak stalo i v Kamenci. Spolek nadšenců v čele s rolníkem Jindřichem Schreierem se dohodl, že založí dobrovolný hasičský sbor. Díky Leonhardu Vicherkovi, který přesvědčil obecní zastupitele, převzala obec ručení za sbor při půjčkách na hasičskou výzbroj. Na ustavující valné hromadě v roce 1907 byli představeni činní i přispívající členové, mezi nimiž byl i obecní dráb František Vlašánek. Činných členů bylo dvacet tři a sboru věnovali ročně jednu korunu. Členů přispívajících bylo šestnáct a sbor podporovali dvěma korunami ročně. Potřebné vybavení dodala firma R. A. Smekal a hasiči ihned začali s výcvikem.

První zásah a záchrana lokomobily

Jak hovoří dobové materiály, hasiči z Kamence nebyli jen schopní, ale těšili se značné oblibě. Nové uniformy a výzbroj vzbuzovaly respekt u spoluobčanů a přitahovaly pohledy sličných dívek. Svůj první zásah hasiči absolvovali 3. září, kdy hořela panská polní stodola. Ta sice lehla popelem, podařilo se alespoň zachránit lokomobilu. Kromě řekněme praktických služeb občanům se hasiči podíleli také na organizování kulturního života. Na svěcení stříkačky 25. srpna roku 1907 se lidé bavili na americkém kolotoči, měli možnost poslechnout si čínskou muziku a zahrát ruské kuželky. O mimořádném úspěchu akce hovoří i zápis v kronice. „Slavnost vydařila se skvěle po stránce morální i hmotné,“ píše kronikář. Úspěšná činnost hasičů z Kamence neunikla pozorností hasičské župy. Velitel Leonhard Vicherek se na tři roky stal jejím dozorcem.

Zakopaná stříkačka

Kamenečtí s novou stříkačkou PS 12.Během německé okupace se velitel sboru František Böhm snažil zachovat ve sboru co nejvíce českých výrazů. Schůze a školení probíhala dále v češtině, přes kritiku německé inspekce. Nezavedl ani nařízený německý zpěv. V tomto období se také podařilo od hasičského sboru v Loděnici zakoupit motorovou stříkačku. Před koncem války ji však kamenští hasiči museli zakopat, aby ji ukryli před Němci, kteří chtěli její podvozek použít k vojenským účelům. Doba válečného strádání si vyžádala také další provizoria. Z podvozku vozu na dopravu hasičů místní kovářský mistr zhotovil pohřební vůz s bohatě zdobenými bočnicemi. Ten sloužil jak k odvozu zamřelých občanů, tak k dopravě členů sboru. Silná tradice hasičských organizaci je v Kamenci patrná dodnes a láká do řad sboru i mnoho mladých.