Ačkoli oslavy začaly již v květnu slavnostním požehnáním opravené zbrojnici, jejich hlavní část se uskutečnila právě minulý týden. Páteční slavnostní odpoledne odstartovala hasičská schůze, na které předseda sboru Zdeněk Uvíra připomněl bohatou minulost hasičů v Kamenci a vyznamenal nejaktivnější členy sboru.

O dvě hodiny později bylo zahájeno námětové cvičení 9. hasičského okrsku Pavla Křížkovsého, kterého se zúčastnilo i osm sborů z okolí. Hitorickou ruční stříkačku taženou koňmi představili hasiči z Jamnice. O dobrou náladu se starala hudba Václava Quise a až do rána se Kamenští bavili na taneční zábavě, kterou uspořádali v prostoru zahrady pod bývalou školkou.