V sobotu od osmi hodin je čeká oldies karneval za hasičskou zbrojnicí, který vyvrcholí v deset hodin večer ohňostrojem.

Další den začne průvodem od obecního úřadu do kostela svatého Matouše, kde se bude sloužit mše. Odpoledne se lidé mohou podívat na ukázky zásahu hasičů a od osmi hodin večer bude následovat volná zábava.

Dominika Sladká