Největším odběratelem je chráněná dílna opavské charity ve Velkých Hošticích. Vloni odebrala k dalšímu zpracování 4,6 tuny elektroodpadu a letos ho už nyní převzala 4,2 tuny. Vedoucí chráněné dílny Leon Jurášek počítá, že letošní odběr by proti loňskému mohl být dvojnásobný.

„Ekonomický efekt je pro nás stejně důležitý jako příležitost zaměstnat na recyklaci odpadu další tělesně handicapované spoluobčany,“ říká Leon Jurášek. Chráněná dílna ve Velkých Hošticích má certifikát i na recyklaci nábytku a jiných typů velkobjemového odpadu.

V dílně ho 39 tělesně postižených zaměstnanců připravuje k dalšímu zpracování nebo do výtopen. Vloni tato chráněná charitní dílna zpracovala bezmála 300 tun odpadu a zpracovatelská kapacita bude výrazně zvýšena zakoupením vysokozdvižného vozíku.