Město už dávno reagovalo na podněty občanů žijících v blízkosti této herny. Na úřadu se vrstvily stížnosti na opilce a narkomany, kteří v okolí podniku rušili noční klid a třeba i ničili zaparkovaná auta.

I přes nesouhlas vedení Dolního Benešova zde ministerstvo financí povolilo provozování tzv. interaktivních videoloterijních terminálů.

„Toto povolení nakonec bylo zrušeno, ale herna pořád funguje. Údajně tam byly přivezeny nové typy přístrojů. Nevím přesně, o jaký typ se jedná. Podnik každopádně jede načerno. Obrátili jsme se na ministerstvo financí a také na policii. Momentálně mohou zasáhnout pouze tyto orgány," uvedl dolnobenešovský starosta Martin Štefek.

Nevole občanů bydlících na Osadě Míru byla skutečně velká. Dokonce vznikla i petice. Města mohou na svém území hazard regulovat. Existují ovšem určité mantinely. Dolní Benešov alespoň určil otevírací dobu pro zařízení, v nichž se nacházejí automaty. Majitel herny na zmíněná nařízení ale nedbal, proto vyinkasoval pokutu ve výši 25 tisíc korun, kterou dlouhou dobu nebyl schopen uhradit.

„Obdržel ji z toho důvodu, že jsme na území našeho města nepovolili nonstop. Podnik přitom fungoval čtyřiadvacet hodin denně. Přes exekutora jsme nakonec dlužnou částku od majitele herny získali. Momentálně chystáme návrh další pokuty, protože provoz patrně funguje načerno," vysvětloval Martin Štefek a jedním dechem dodal:

„Do herny lidé stále chodí. Prý je tam vstup na klubovou kartu. K podniku jezdí taxíky, a i když problémy nejsou tak markantní jako v minulosti, sem tam se u herny něco semele. Různé hádky a potyčky."

Dolní Benešov není městem, které by se proti hazardu stoprocentně vyhraňovalo. Najdeme tady hned několik podniků, kde se klasické výherní automaty provozují. Jedná se ale o jeden, maximálně dva kusy v restauračních zařízeních, kde je ohraničena otvírací doba.

V Hlučíně počet heren klesl

Podle zákona o hazardu města z výherních automatů profitují. Konkrétně v Hlučíně se jedná o částku činící pět milionů za rok. Úplné zrušení heren tedy nepřipadá v úvahu. Za poslední dva roky míst, kde si člověk může zahrát na automatech, výrazně ubylo.

Zatímco v roce 2011 jste na hlučínském území mohli zavítat hned do deseti heren a devíti restauračních zařízení, v nichž jsou automaty umístěny, dnes je poměr čtyři ku čtyřem. Došlo tedy k více než polovičnímu úbytku. „Souvisí to zřejmě s tím, že o herny už není takový zájem. Město v současné době nechystá nějaké plošné omezení provozu heren," přiznal hlučínský tiskový mluvčí Miroslav Pech.

Vážnější problémy s hernami přitom v Hlučíně neevidují. Otevírací doba pro tyto podniky platí od 10 do 22 hodin. „Určité problémy se objevují především v letních měsících. Herny nemají klimatizaci, a tak návštěvníci vycházejí ven a jsou často hluční. Situaci řeší městská policie, ale nejedná se o nějaký větší problém."

Přiškrtí se hazard v Opavě?

Opavští zastupitelé by měli letos v prosinci rozhodnout, zda Opava přijme, či nepřijme od 1. ledna 2015 obecně závaznou vyhlášku. Ta by hazard nejen regulovala, ale mohla by vést i ke zrušení současných heren ve vybraných lokalitách.

Radnice chce mimo jiné omezit i vydávání povolení pro nové herny. Hláska zvažuje, že by tato zařízení měla zmizet například z Horního náměstí, z Ostrožné ulice, z ulice Mezi Trhy, z celé městské památkové zóny. Od roku 2015 se pak herny z těchto vymezených lokalit budou muset přestěhovat někam jinam. Omezení této živnosti však nebude dáno jen ulicemi, ale také jejich vzdáleností od veřejných institucí.

Pokud zastupitelé vyhlášku schválí, bude muset z výše uvedených lokalit odejít třináct heren z celkového počtu šedesáti, které na území Opavy podnikají. Mezi některými zastupiteli jsou však slyšet zhruba i následující názory: herny v centru města máme pod kontrolou, když je vyženeme na okraj města, jejich kontrola bude těžší, a mohou se tak stát mnohem rizikovějšími místy.

To, že město nemá s hernami v centru Opavy bezpečnostní problém, potvrdil i náměstek primátora Daniel Žídek (ČSSD). „Žádnou takovou statistiku nemáme," uvedl.

Ve Vítkově problém nemají

Ani Vítkovu se místa s „jednorukými bandity" nevyhýbají. Vysloveně pravých heren je zde ale minimum, spíše jsou automaty součástí různých restauračních zařízení. Ačkoli pak starosta Pavel Smolka uznává, že situaci v minulosti řešili, nejsou kvůli této problematice takové potíže, aby bylo nutno přecházet k jakýmkoli rozsáhlejším opatřením a zásahům.

„Samozřejmě to jistý vedlejší negativní vliv na život ve městě má, ale není to až tak radikální, abychom museli zasahovat. Všechna ta místa obecně kontrolujeme a prochází je pravidelně jak strážníci městské policie, tak sociální pracovníci a podobně. Také proto tam nevznikají větší problémy," říká Pavel Smolka.

Jak poté dodává, například i vítkovští učitelé upozorňují, že mnohem více lze u místních dětí a mládeže spatřovat alkohol a cigarety, než že by se potýkaly s gamblerstvím.