Jednou z významných investičních akcí, která se v Háji ve Slezsku uskutečnila během uplynulých měsíců, byla rekonstrukce historické Dohnálkovy vily v centru obce. Objekt byl dlouhé roky uzavřen a chátral. Pět let zde od května do října fungovalo muzeum historických věcí nalezených na půdách a vojenského materiálu z 2. světové války.

Minulý rok v červnu se vila dočkala vytoužené rekonstrukce za necelých 25 milionů korun. Finančně pomohl obci také krajský úřad, který poskytl mimořádný úvěr z programu Finanční nástroj JESSICA II ve výši 14,5 milionu korun. Zbytek si obec platila ze svého rozpočtu.Vila byla slavnostně otevřena letos v červnu a stalo se z ní moderní komunitní centrum. „Jde o největší skvost Háje ve Slezsku. Z náměstí se sem přestěhovala knihovna s infocentrem. Akce se opravdu povedla,“ přibližuje starosta Háje ve Slezsku Karel Palovský.

Zrekonstruovaná Dohnálkova vila v Háji ve Slezsku.Zrekonstruovaná Dohnálkova vila v Háji ve Slezsku.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Co dalšího se podařilo a na čem se pracuje?

V současné době probíhá čilý pracovní ruch také v místní části Jilešovice, kde se buduje nová kanalizace za 80 milionů korun a předpokládané ukončení stavby by mělo být v prvním čtvrtletí příštího roku. Pracuje se také v dalších částech obce a to ve Smolkově, kde se za zhruba 5 milionů korun rekonstruuje hasičská zbrojnice.

„Úprava stávající hasičárny z roku 1956 byla nutná z důvodů nedostatečného místa pro vjezd nové hasičské techniky, kterou by obec mněla získat za již dosluhující starou techniku. Bylo tedy nutné upravit vjezd do zbrojnice, zvýšit vrata, snížit podlahy a provedla se přístavba pro malé hasičské auto,“ vysvětluje Karel Palovský.

Ve Smolkově se kromě této akce kompletně opravují i dvě ulice – Osvobození a Pod Vesníkem, kde dojde k opravě kanalizace a přípojek, vybudování vjezdu k jednotlivým nemovitostem a výměně nového živičného povrchu.

Vrchol Ostrá Hůrka s Památníkem odboje slezského lidu.Vrchol Ostrá Hůrka s Památníkem odboje slezského lidu.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

V hájecké mateřské škole vyrostlo dětské hřiště, jde o naučnou, víceúčelovou, koloběžkářskou dráhu. V areálu U Cukrovaru ve směru na Dolní Benešov vzniklo nové fotbalové hřiště s umělým povrchem. Vyšlo na necelých 10 milionů korun, kde obec si ze svého zaplatila tři miliony, zbytek pokryla dotace.

„V tomto areálu se již nachází fotbalové, tréninkové i workoutové hřiště, máme zde i cvičící prvky pro seniory, je tady, restaurace a skatepark. Snažíme se dát areálu ucelený ráz a myslím si, že jde o moc pěkné místo v naší obci, které si to zaslouží,“ říká starosta.

A nové klubovny se dočkají také zdejší Junáci. „Naše obec má v Junáku historii. Stará klubovna již dosloužila a mladí členové začali letos stavět novou. Sehnali si na to dotace, obec jim na výstavbu poskytla 250 tisíc korun. V letošním roce by se měl objekt zastřešit, příští rok by mohla proběhnout kolaudace. Jde o velmi povedenou dřevostavbu, která je na původním místě, kde stávala klubovna dříve. Bude to rovněž chlouba Háje ve Slezsku,“ prozrazuje Karel Palovský.

V letech 2022 – 2025 se začne proměňovat i náměstí v Háji ve Slezsku, které dostane nový kabát. Už na začátku příštího roku by se měla do budovy, kde předtím sídlila knihovna a infocentrum, přestěhovat prodejna obuvi a květinářství. Otevře se zde i další kadeřnictví. Objekt, kde se boty a květiny aktuálně prodávají, půjde k zemi a náměstí se tak zase pro občany i návštěvníky více „otevře“.

Zdravotní středisko v Háji ve Slezsku.Zdravotní středisko v Háji ve Slezsku.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Bleskové povodně trápí Lhotu i Chabičov

Velké problémy způsobují bleskové povodně v některých částech Háje ve Slezsku. Obec se nachází pod kopcem, na kterém naopak leží spousta polí a v lese je vybudována nová dálnice 1/11 I když jde o svah mírný, deště představují potíž. Nejvíce postižena je Lhota, konkrétně obyvatele bydlící na Horní ulici. Obyvatelé mají své zahrady spojené s polem, za kterým je les.

„Letos už byli při deštích asi čtyřikrát vyplaveni. Zabahněné jsou sklepy, zahrady. Kanalizace to nestačí pobírat. Je to částečně způsobeno deštěm, částečně ale i zemědělskou sadbou a vodou z nové dálnice Letos jsme se se zemědělci domluvili, že větší část záplavové oblasti osadí vojtěškou, která vodu více zadržuje a bláto nepouští, v zahradách už jej tedy není tolik,“ říká starosta Háje ve Slezsku Karel Palovský.

Aktuálně už obec ve výběrovém řízení vybrala odbornou firmu, která do konce roku zpracuje projekt na zmírnění povodňových událostí. „Nová záplavová oblast nám pak vznikla v Chabičiově, tam jsme se letos museli s vytopením potýkat asi třikrát, je to velmi nepříjemné a musíme to i zde nad dotčeným územím řešit,“ říká starosta Háje ve Slezsku Karel Palovský.

Kostel sv. Valentina.Kostel sv. Valentina.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

V oblíbeném mlýně ve Lhotě se oddává ostošest

Háj ve Slezsku se dost možná může na své poměry pyšnit i jedním rekordním číslem. V místní části Lhota se totiž nachází velmi oblíbený Mlýn vodníka Slámy. Tento krásný areál, který nabízí velké vyžití všem generacím, si totiž velmi často vybírají snoubenci pro své svatební obřady. Od roku 2010 zde stoupl počet svateb z jednotek na desítky. Ročně zde starosta obce se svými spolupracovníky oddá přes 70 manželských párů a za 11 let zde vstoupilo do svazku manželského více jak 550 novomanželů. Svatby se zde konají nejen o víkendech, ale i ve všední dny.

Pomník Petra Bezruče.Pomník Petra Bezruče.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Z historie Háje ve Slezsku

Háj ve Slezsku.Háj ve Slezsku.Zdroj: archiv obceHáj ve Slezsku se nachází mezi Opavou a Ostravou, leží přesně uprostřed mezi oběma městy. Obec má pět místních částí, bývalých osad – Háj ve Slezsku, Jilešovice, Chabičov, Smolkov a Lhota. Je zde pošta, knihovna, infocentrum, mateřská, základní i základní umělecká škola. Obec má moderní infrastrukturu, vodovod, kanalizaci, čistírnu odpadních vod, je plynofikována. Nechybí ani zdravotní středisko, lékárna, prodejny potravin a dalšího zboží, několik restaurací.

Svou činnost zde rozvíjejí zemědělské podniky. V obci pracuje kovovýroba, montážní a stavební firmy, výroba nábytku, tiskárna a podnik zpracovávající maso. Na bohaté spolkové činnosti se podílejí hasičské sbory, zahrádkáři, myslivci, sokolské jednoty, junácké středisko, kluby seniorů a další občanská sdružení.

Je zde nový moderní sportovní areál. V létě je v přilehlých štěrkovnách možnost koupání a rybaření. Jsou zde i v okolí značené cyklotrasy, výletní restaurace, hotel. Naučná stezka „Hájeckými chodníčky“ spojuje významná okolní místa, vážící se k historii obce a regionu.

Obec Háj ve Slezsku.Obec Háj ve Slezsku.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Vznik osad lze předpokládat na počátku 13. století. Osady vznikaly zřejmě z potřeby hlídat panství velkopolomské proti sousednímu panství kravařskému, benešovskému a hlučínskému. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1366, přičemž o dnešních částech obce - Chabičově, Smolkově a Jilešovicích - se poprvé zmiňují dobové kroniky roku 1377 v souvislosti například s existencí mlýna v Chabičově.

Budova vodního mlýna byla mnohokrát přestavována, takže ztratila historický vzhled. Jeho současná podoba pochází z let 1946 až 1947. Dnes mlýn nese název „Mlýn u vodníka Slámy“ a slouží k soukromému podnikání a společenským akcím.

K Chabičovu patří také návrší Ostrá hůrka (315 m n. m.), významné místo slezského obrození – v letech 1869 a 1918 se zde konaly tábory lidu. Slezsko se na nich hlásilo ke státní jednotě s Moravou a Čechami, odmítalo germanizaci a požadovalo české školství. V roce 1918 tu manifestovalo na 40 tisíc lidí za vznik Československého státu.

V roce 1929 zde byl slavnostně odhalen Památník slezského odboje, zničený Němci v prosinci roku 1938, obnoven byl v roce 1969. V sarkofágu památníku jsou uloženy artefakty, jejichž součástí je prsť z bojišť 1. a 2. světové války, popravišť a koncentračních táborů.

V roce 1792 byla v Chabičově zřízena škola, dominantu obce tvoří novorománský kostel sv. Valentina, jenž byl vysvěcen v roce 1911. Za osvobozovacích bojů byla osada včetně kostela poškozena. Místo původní kaple stejného zasvěcení označuje kříž z roku 1902. Na hřbitově z roku 1908 je hrob Vaškovy rodiny, prapředků Petra Bezruče.

V roce 1973 byl vybudován nad obcí pomník (tank na podstavci), jež má připomínat boje při dobývání tvrze v roce 1945. Smolkovská tvrz na kopci Padařov - nyní vojenská památka - byla vybudována v letech 1936 až 1938, jako součást pevnostního pásma. Tvoří ji pět objektů vzájemně propojených v podzemí. Kolem objektů tvrze vede naučná stezka.

Kaple v Háji ve Slezsku.Kaple v Háji ve Slezsku.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

V části Jilešovice se zase nachází kaple sv. Jana Nepomuckého, nedaleko odtud je areál zdraví a penzion Kamenec.

Ve Smolkově a Jilešovicích kdysi stávala dřevěná tvrz, na jejímž místě byl vystavěn po roce 1739 barokní zámek. Od roku 1837 do roku 1945 jej vlastnil Řád německých rytířů. Od roku 1925 byl využíván jako sirotčinec, dnes slouží zámek jako Domov pro seniory Ludmila.

Nejmladší z osad - Háj - vznikl na pozemcích po parcelaci chabičovského dvora teprve v roce 1784. Část prvních osadníků byli utečenci ze sousedního Pruska. Od roku 1850 zde byl budován moderní cukrovar s první kampaní v roce 1859. Činnost ukončil v roce 1931. Od roku 1855 zde po nově vybudované Ferdinandově dráze projíždí vlak. V roce 1877 byla zdejšími osadníky vybudována novogotická kaple Panny Marie. Dnes slouží jako galerie.

Háj je rodištěm několika významných osobností. V budově dnešního hotelu se v roce 1829 narodil Antonín Vašek, slezský buditel, otec Petra Bezruče.

Druhým významným rodákem je spisovatel Vladislav Vančura, který se narodil v roce 1891 ve zdejším cukrovaru. Památku těchto osobností připomínají pamětní desky a pomník.

Pomník Vladislava Vančury v Háji ve Slezsku.Pomník Vladislava Vančury v Háji ve Slezsku.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

V parčíku u nádraží se nachází pomník Petru Bezručovi, z roku 1959. Významnou osobností se stal i MUDr. František Dohnálek, který v obci 40 let působil jako lékař a zde v roce 1904 vystavěl pozoruhodnou vilu obklopenou parkem.

K první integraci osad Háje, Chabičova a Smolkova došlo v roce 1922, ke druhé v roce 1979, kdy se k Háji připojily Jilešovice a Lhota. Od 1. ledna 1970 nese obec název Háj ve Slezsku. Dnes zde žije 3247 obyvatel.

Slavní rodáci

Vladislav Vančura (1891–1942), spisovatel

Antonín Vašek (1829–1880), pedagog, novinář, národní buditel

Cyklostezka ve směru na Dolní Benešov.Cyklostezka ve směru na Dolní Benešov.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Tip na výlet

Pěší turistika, výlety na kole i vojenské bunkry

Návštěvu Háje ve Slezsku byste měli určitě spojit s procházkou po některé značené trase. Například naučná stezka Hájeckými chodníčky se šesti zastaveními vás provede těmi nejzajímavějšími místy v obci i jejím okolí, váže se k historii Háje a regionu. Mezi nimi například Junácká mohyla nebo vrchol Ostrá Hůrka s Památníkem odboje slezského lidu. V Háji ve Slezsku se nachází i řada bunkrů, do jednoho z nich, konkrétně u fotbalové hřiště, se můžete po předchozím telefonickém objednání i podívat. Bunkr je opraven, uvnitř je zavedena elektřina, o objekt se starají místní „bunkrologové“. Zkrátka nepřijdou v Háji ve Slezsku ani cyklisté, kteří mohou využít sítě cyklostezek. Občerstvení nabízí hned několik vyhlášených restaurací. Do Háje ve Slezsku můžete přijet i na některou z mnoha kulturních akcí, ať už červnový Den obce a řemesel nebo zářijové Pivní slavnosti a říjnovou Drakyádu.