V obci původně stál starý dřevěný kostel, o kterém je první písemná zmínka z roku 1434. Vykopávky, provedené v roce 1928, tuto informaci jednoznačně potvrdily.

Kostel ale v době, kdy panství vlastnili pánové ze Zuany, svému účelu už nestačil. To byl důvod, proč došlo v roce 1740 k rozhodnutí o stavbě nového a už zděného kostela. Stavba byla v důsledku slezských válek mezi Pruskem a Rakouskem několikrát přerušena a Jan Baptista navíc v roce 1742 zemřel.

Po uklidnění politické situace stavba kostela s finanční pomocí Baptistovy vdovy Kateřiny Alžběty pokračovala a skončila roku 1747. Téhož roku ho neméně slavnostně vysvětil biskup Ferdinand Julia von Trojer und Trojerstein.

Podle pověsti měl být kostel Nejsvětější Trojice postaven u cesty směrem na Kozmice a na místo byla navezena část stavebního materiálu. Ten však byl prý během jediné noci přenesen neznámo kým na místo původního dřevěného kostela.

Majitel panství Jan Baptista, svobodný pán ze Zuany, který stavbu financoval, pak nechal věcem volný průběh a kostel byl postaven právě tam, kde podle názoru lidí nebo nadpřirozených sil stát měl.

Měl být poutním místem pro tehdejší kraj Moravců v Prusku, a proto byla stavba na svou dobu velmi prostorná. Pyšnila se bohatou výzdobou provedenou v barokním slohu opavským malířem Josefem Lasserem.

Během druhé světové války nepotkala kostel žádná větší úhona. Jediným nebezpečím mohl být pouze dělostřelecký granát, který mu prorazil střechu. Klenbu však naštěstí nepoškodil.

Před sedmnácti lety byla v areálu provedena rekonstrukce smuteční síně i kaple, která jí vrátila původní podobu. Se smuteční síní ji sjednotila společná korunní římsa. Dlažba je provedena ze supíkovického mramoru a venkovní schodiště ze slezské žuly, barva fasády byla přizpůsobena barvám kostela a ohradní zdi.

Opravou prošlo dřevěné schodiště do věže i chór. Zvláštností je kostelní věž na straně východní místo na obvyklé západní. To proto, že původně byl kostel navrhován se třemi věžemi a na západní straně měly stát věže dvě. Postavena však byla pouze jednatřicetimetrová na východní straně nad oltářem.

Západní průčelí je zakončeno štítem s mozaikou Ježíše s apoštoly a pod podstřešním vlysem je okno s motivy svatých.