Branecké železárny založil se společníky Carl Václav Dorasil, který byl mužem mnoha zájmů. Byl císařským radou, obchodníkem a průmyslovým podnikatelem, poslancem Slezského zemského sněmu, přísedícím Zemského výboru slezského a prezidentem opavské Obchodní a živnostenské komory a zasadil se o výstavbu vodovodu.

V roce 1895 získal čestné občanství města Opavy. Jeho továrna na výrobu drobného železářského zboží měla v roce 1867 sto padesát zaměstnanců a změnila statut na veřejnou obchodní společnost, jejímiž majiteli byli C.R.O. Schüller a spol. z Opavy.

Po odprodeji obecních pozemků byla továrna rozšířena. Její zvětšení mělo za následek zvýšení počtu pracovních míst. Koncem roku 1869 byla tato společnost převedena na akciovou společnost Branecká továrna na drát, plechové zboží a hřebíky se sídlem v Opavě a sortiment podstatně rozšířila.

V roce 1910 měly Branecké železárny čtyři sta zaměstnanců a o čtyři roky později zaměstnávaly už sedm set dělníků a pět set osmdesát hospodářských pracovníků.

Roku 1927 ji převzala americká společnost YALE and Town Manufacturing Co., Stampford a zahájila v ní hromadnou výrobu různých typů zámků, hydraulických dveřních zavíračů, řehtačkových zvedáků a jiných technologicky pokrokových výrobků. V letech 1939 až 1945 musel být výrobní program přizpůsobený potřebám německé armády.

Znárodněním společnosti vznikl v roce 1946 podnik Branecké železárny, n. p., Branka u Opavy, jehož výrobní program byl tvořený zadlabávacími a visacími zámky, stavebním kováním a odlitky z šedé a temperované litiny. V roce 1950 byl výrobní sortiment rozšířený o autozámky a za dalších patnáct let byly Branecké železárny začleněny do trustu spotřebního zboží Prago-Union Praha.

Roku 1988 vzniklo BRANO – Branecké železárny a strojírny, státní podnik se sídlem v Hradci nad Moravicí, v roce 1992 byla společnost zapsána do obchodního rejstříku jako BRANO, a. s., se sídlem v Hradci nad Moravicí a v roce 1999 vstoupila do akciové společnosti ATESO.

Nejznámější je však pod názvem BRANO jako výrobce automatických zavíračů dveří a v současnosti se převážně zaměřuje na automobilový průmysl.