V místě dnešní Slezanky stávala městská radnice. Byl to dvouposchoďový, původně měšťanský dům, který město koupilo v roce 1580 od řezníka Matýska a nechalo svým nákladem přestavět.

Vedle kanceláře purkmistra s prostornou zasedací síní, městskou pokladnou a se spořitelnou přibyla později ve druhém patře slezská obchodní a živnostenská komora, fungující do roku 1909 a byty pro dva soudní sluhy. Zasedací síň byla roku 1851 vymalována opavským malířem Josefem Mullerem a nad dveřmi radnice byl umístěný městský znak.

V radnici se nacházely i dvě cely pro vězně. Své domy na náměstí mívali nejbohatší měšťané a všechny měly i právo vinného šenku. Obě náměstí a krátká ulice Mezi Trhy ležely na křižovatce hlavních obchodních cest procházejících městem.

Cesta z vnitrozemí vstupovala do Opavy Hradeckou bránou a šla Ostrožnou ulici do jihovýchodní části Horního rynku. Tam se k ní připojovala Krnovská cesta a spojeně pak procházely ulici Mezi Trhy, Dolním rynkem a vystupovaly z města Ratibořskou bránou.

Náměstí zůstalo v roce 1945 pouhým torzem. Většina domů i s radnicí byla zničena a nahrazena novostavbami. Úpravu náměstí projektoval architekt Ivo Klimeš, Slezanka s atriem byla vybudována v 60. letech podle projektu ing. arch. Josefa Krischkeho.

Dominantou Horního náměstí je zděná budova městské věže zvané Hláska. Původní dřevěnou věž, z níž byly hlášeny požáry, zahajovány trhy i slavnostní shromáždění, smetla ve třetí čtvrtině 16. století vichřice. Novou věž postavil opavský stavitel Kryštof Prochhuber v roce 1618 a v letech 1763 až. 1805 se v jejím prvním patře hrávalo divadlo.

Věž byla nejstarším obchodním centrem města. Od roku 1327 se pod ní nacházela řada dobových obchodních komor, sloužících k uskladnění prováženého zboží a jeho prodeji. V polovině 16. století byly nahrazeny obchodními domy, připomínajícími tržnici.

Za hláskou stávaly původně domy deseti nejbohatších měšťanů, proti hlásce je divadelní budova z roku 1805, konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie a stával tam i věhlasný hotel Koruna z poloviny 17.století, dříve zvaný U zlaté koruny.

Náměstí mělo tři kašny a množství kaváren. Starobylost východního bloku kolem věže byla setřena neuváženou přestavbou v roce 1930, kdy staré domy privilegovaných kupců ustoupily tehdy moderním stavbám obchodních domů.

(zdroj: Náměstí a ulice města Opavy)