První zmínky o zámeckém pivovaru knížete Lichnovského pocházejí z roku 1549. V té době zřejmě došlo k přesunutí výroby piva z areálu hradeckého hradu k nově založenému panskému dvoru Stránka a suroviny k němu putovaly nivní rovinou řeky Moravice.

Do skalnatého svahu na úbočí řeky byla vyhloubena rozsáhlá sklepení, která v době třicetileté války sloužila jako úkryt hradecké mincovny, kde se za pomoci Dánů razily falešné rakouské mince. Později se v areálu znovu začalo vařit pivo, rozvážené do širokého okolí zámku.

V prvním patře měl byt sládek a nacházela se v něm rovněž sušárna sladu a rozlehlá půda. Na dvoře byly stáje pro pivovarské koně, dopravující pivo k odběratelům. V roce 1825 však hradeckému pivovaru přibyla konkurence moderně vybaveného měšťanského opavského pivovaru s širším sortimentem, kterému čelit nedokázal.

PIVOVAR BYL PRONAJAT A PŘEBUDOVÁN

Další problém přinesl majiteli rok 1848, kdy poddaným skončila povinnost odebírat pivo z knížecího pivovaru. Od té doby přestal být jeho provoz pro knížete Lichnovského ekonomický.

Proto areál od roku 1885 pronajal a noví provozovatelé ho přebudovali na velkou restauraci se zahradním posezením a kuželnou s názvem Fürst Lichnovsky´sche Brauerei. Ta se časem stala centrem společenského života Hradce i oblíbeným výletním místem.

Nájemci těžili z příjmů, které oblíbený šenk u řeky přinášel, ale do údržby budov nic neinvestovali. To způsobilo, že se areál dostal do havarijního stavu a budovy byly v roce 1921 zbořeny.

Vzpomínkou na pivovar zůstávají jen původní pivovarské sklepy, rozdělené na tři části. Severní sklep je devět metrů dlouhý, pět metrů široký a 2,3 metru vysoký. Střední sklep je dlouhý šestadvacet metrů, šest metrů široký a čtyři metry vysoký, třetí je zazděný.

Za druhé světové války sloužily sklepy jako kryty a později byly využívány jako sklady potravin.