Areál Dukelských kasáren v Sokolovské ulici vznikl s původním názvem Rudolfova dělostřelecká kasárna a na jejich výstavbě se architektonicky podílel městský stavební inženýr, malíř, zakladatel a ředitel Městského muzea v Opavě Hartel Moritz Norbert Konstantin.

Kasárnám náležely v dnešní Sokolovské ulici ještě dva domy, sloužící jako důstojnické byty. Později kasárna změnila název z Rudolfových na Masarykovy a po válce na Dukelská. Po reorganizacích armády byly v Opavě rozmísťovány jednotky týlového charakteru.

V roce 1999 získala kasárna čestný název Generála Heliodora Píky. Po zrušení povinné vojenské služby předala armáda Dukelská kasárna 
v roce 2007 městu Opavě.

Tak vypadala Dukelská kasárna ještě jako Rudolfova v době svého vzniku.Zdroj: kniha Stará Opava

Dukelská kasárna (90. léta 19. století). foto: kniha Stará Opava

BYL ZDE TAKÉ RAKOUSKO-
UHERSKÝ CÍSAŘ

Kasárenská budova v Jaselské ulici byla postavena jako Ferdinandova vojenská nemocnice. A její průčelí neslo nápis: Ferdinandus Imperator Austriae MDCCCXLV.

Při své návštěvě Opavy si ji prohlédl císař František I. V roce 1922 byla přejmenována na Divizní nemocnici, v roce 1937 na Sborovou nemocnici a v poválečném období se z nemocnice stala Jaselská kasárna. Od konce roku 2013 v nich sídlí velitelství 53. pluku PzEB a 532. prapor EB.

VOJENSKÉ OSOBNOSTI OPAVSKÉ POSÁDKY

Franz Conrad hrabě von Hötzendorf byl roku 1895 jmenován velitelem 1. pěšího pluku císaře Franze Josefa I. v Opavě. V roce 1899 navštívil Opavu arcivévoda František Ferdinand d' Este a byl při inspekci v kasárnách nadmíru spokojený s dokonalým pořádkem i s vojáky, což veliteli hned sdělil.

Sebevědomý Hötzendorf na to opáčil, že jeho vojáci jsou nejlepší v celém Rakousku, a tím si následníka trůnu získal. Na jeho doporučení jmenoval císař roku 1906 Hötzendorfa náčelníkem generálního štábu rakousko-uherské armády.

Polní maršál Eduard svobodný pán von Böhm
-Ermolli byl během první světové války jedním z nejschopnějších velitelů rakousko

-uherské armády. V roce 1918 byl jmenován polním maršálem a po kapitulaci a rozpuštění armády se na penzi usadil v Opavě.

Zemřel roku 1941 ve věku pětaosmdesáti let a státní pohřeb měl ve Vídni. Pohřben je však na opavském městském hřbitově.

Divizní generál Jindřich Hanák se v 1. světové válce zúčastnil bojů na ruské frontě jako vysoký důstojník rakousko-uherské armády. Po vzniku Československa vstoupil roku 1918 do jeho armády a jako velitel 2. pěší brigády bojoval na Těšínsku a na Slovensku.

V listopadu 1922 byl ustanoven velitelem 8. pěší divize v Opavě a od ledna následujícího roku i velitelem zdejší vojenské posádky. Inicioval výstavbu pomníku padlým v 1. světové válce na opavském městském hřbitově. Zemřel roku 1939 v Opavě, ale pohřben je v Praze.