Konkatedrála stojí na starém náměstí, které si dodnes zachovalo původní název Rybí trh, a je považována za největší stavbu slezské cihlové gotiky v Česku. Svůj základ má v románské stavbě Řádu německých rytířů z roku 1204.

Tvoří ji vysoké síňové trojlodí s polygonálně uzavřeným chórem a dvěma věžemi při západním průčelí. V baroku dostala vyšší jižní věž osmibokou nástavbu, zakončenou bání s lucernou. Jižní pochází z konce 13. století a presbytář, sakristie, jižní kaple i severní věž z poloviny 14. století.

Západnímu dvouvěžovému průčelí dominuje od roku 1686 jižní věž, vysoká 102 metry s barokní nástavbou.

KOSTEL BYL POSTOUPEN MĚSTU

Opavský kníže Vilém založil roku 1452 při kostele kapli Božího hrobu a Řád německých rytířů kostel roku 1540 postoupil městu. V roce 1758 vyhořel a pak byl zaklenutý výrazně nižšími klenbami. V presbytáři je valená klenba s výsečemi, v trojlodí se nacházejí české placky.

Gotické klenby byly zachované v severní a západní předsíni, v presbytáři kaple sv. Anny a v přízemí jižní věže vznikla roku 1784 kaple sv. Valentina. Hřbitov kolem kostela byl zrušen v roce 1796. Roku 1906 přibyly chrámu dva novogotické chrliče ve tvaru okřídlených nestvůr.

Po baroku se konkatedrála vrátila ke gotice. Je národní kulturní památkou a druhým sídelním chrámem ostravsko-opavského biskupa.

HISTORII KONKATEDRÁLY DOKUMENTUJÍ CENNÉ PAMÁTKY

Při barokní přestavbě interiéru vytvořil sochy Jan Schubert a autory obrazů byli Ignác Raab, Felix Leichert a Ignác Günther. Mědirytina z roku 1632 zachycuje hold opavských stavů knížeti Karlovi z Lichtenštejna.

V kapli sv. Anny je obraz sv. Jana Nepomuckého z konce 17. století. Kazatelnu a nástavec křtitelnice vytvořil v letech 1782 až 1784 Jan Schubert. K nejcennějším liturgickým předmětům patří velký relikviář sv. Kříže ze zlaceného stříbra, zhotovený roku 1900 vídeňskou firmou Adler.

Cenné jsou relikviáře sv. Notburgy a sv. Jana Sarkandra, mešní kalich s medailony světců ze zlaceného stříbra od zlatníka Františka J. Rossmayera z roku 1735 a kalich zlatníka Antonína J. I. Anderleho s legendou o sv. Janu Nepomuckém z 18. století.

Za zmínku stojí ciborium s erby členů Řádu německých rytířů ze 17. až 18. století i monstrance Kašpara X. Stippeldeye z roku 1786. Varhany postavila roku 1892 krnovská firma Gebrüder a další nástroje zhotovili v roce 1764 anonym a v roce 1863 opavský varhanář Karel Kutter.