Kostel sv. Petra a Pavla v klasicistním slohu pochází z 16. století. Stojí poblíž vstupu do zámku a těší se pozornosti turistů. Kašpar Pruskovský z Pruskova ho nechal stavět kolem roku 1584 jako renesanční stavbu a po dokončení byl několikrát přestavěný.

Trojlodní stavba s mohutným průčelím do Zámecké ulice je zakončena trojúhelným štítem s kamenným znakem rodu Lichnovských. Objekt je zakončený presbyteriem, k němuž je na severní straně připojena sakristie. Věž má sedmatřicet metrů a disponuje třemi nejstaršími zvony na Opavsku. Do severní části fasády byl přistavěný náhrobek Pruskovského. Posvěcení se kostel dočkal roku 1597 a větší přestavba s rozšířením kostela byla v roce 1780. 

Z renesančního chrámu se dochovala jen západní část trojlodí s věží a předsíní. Zřejmě po roce 1780 byla kostelní věž zvýšená a kostel se dočkal upravených fasád. Podloží na svahu k říčce Hradečná tlak stavby v roce 1782 nevydrželo, uhnulo a vzalo sebou dva kostelní pilíře i část klenby. Poškození trvalo až do další opravy objektu někdy kolem roku 1800.

K výbavě kostela patří zejména dva staré epitafy věnované zakladateli, čtyři oltáře, obraz Klanění tří králů, křížová cesta nebo sochy sv. Petra a Pavla. Varhany do něj v roce 1770 vyrobil varhanář Schwarz a během primice knížete Roberta Lichnovského na ně hrál významný skladatel Ferenc Liszt, který byl hostem zámeckého pána. Současné varhany z roku 1911 vytvořila krnovská firma Rieger. 

Kostel sv. Jakuba byl založen na novém hřbitově

Vznikl během roku 1587 jako jednolodní stavba, nasměrovaná východně a disponující rovně ukončeným kněžištěm. Vybudovat ho nechal zmíněný Kašpar Pruskovský a vysvěcený byl v roce 1597. V běhu staletí prošel několika opravami, hlavně počátkem 18. století i v letech 1898 a 1929. Během osvobozovacích bojů v roce 1945 byl poškozený a opravy se dočkal po skončení války.

V létě 1957 udeřil do kostelní věže blesk a vyvolal požár, který se naštěstí týkal pouze kopule. Hlavní oltář zdobí obraz sv. Jakuba, vytvořený v roce 1782 opavským malířem Ignácem Güntherem a v bočních částech stojí sochy sv. Isidora a sv. Nothburgy. Kostelní loď má dva boční oltáře s nedoloženým původem. První má obraz sv. Antonína z poloviny 18. století a sochy světců Jeronýma a Augustina, druhý obraz Panny Marie Čenstochovské z konce 18. století a sochy svatých Ambrože a Řehoře. 

Kostel sv. Petra a Pavla je historickou památkou města. Foto: archiv Informačního střediska Hradec nad Moravicí