Sloup v barokním slohu, zhotovený z pískovce, stojí na Dolním náměstí před kostelem sv. Vojtěcha. Jeho předchůdce nechal vytesat v roce 1675 hrabě Jiří Štěpán z Vrbna. Nechal se přitom inspirovat vídeňským mariánským sloupem Am Hof a jeho podoba se zachovala už jen popisem a dobovým vyobrazením.

Úkolem sloupu bylo chránit město před dalšími morovými epidemiemi. Na jeho zániku se nepodepsal člověk, nýbrž zub času, který ho poškodil natolik, že musel být v roce 1825 demontován a odstraněn. Až po čtyřiačtyřiceti letech byl na původním místě znovu postaven.

Jeho autor vycházel rovněž z vídeňského vzoru, ale už ne v podobě Am Hof, nýbrž se nechal inspirovat sloupem Am Gaben. Kolik prvků z původního sloupu obsahuje, to už dnes bohužel nikdo nezjistí.

I na tomto novém mariánském morovém sloupu zapracoval čas a jeho velká oprava byla provedena roku 1927. Kompletně však byl zrestaurován až roku 1997 odborníky, vedenými olomouckým restaurátorem Ladislavem Werkmanem.

V průběhu rekonstrukce byl uvnitř sloupu objeven vzácný nález v podobě skleněné láhve, obsahující originál pamětní listiny z roku 1869 a groš z roku 1860. Listina je uložena v Zemském archivu a její kopie byla i s grošem do podstavce sloupu pro další nálezce znovu vrácena, tentokrát už ne v původní láhvi, ale v novém tubusu.

K těmto pozdravům z minulosti přidali restaurátoři ještě záznam o opravě z roku 1997 a nyní platné mince.

NECHYBĚJÍ ANI VZÁCNÉ NÁPISY ODKAZUJÍCÍ NA MINULOST

Na soklu jsou vytesány nápisy k uctění Panny Marie a také záznamy o opravách a vzniku sloupu. Ozdobený je ornamenty, monogramem IHS, mariánským monogramem a hořícím srdcem, které je probodnuto mečem.

Na sokl navazuje vynášecí sloup, na jehož vrcholu je socha Neposkvrněné Panny Marie Immaculaty. Zobrazuje figuru stojící na zeměkouli ovinuté hadem jako symbolem prvotního hříchu. Celý sloup je ohrazený šestibokým železným plotem.