Ke kasárnám náležely v dnešní Sokolovské ulici ještě dva domy, které sloužily jako důstojnické byty. Uzavřený prostor s centrálním dvorem alias „náměstíčkem“ obklopily ze tří stran historizující budovy. Ve zbytku rozsáhlého areálu se postavily stáje, provozní budovy, vězení, jízdárna, nechyběla ani venkovní zahrada nebo fotbalové či tenisové hřiště.

close Celkový pohled na kasárna krátce po jejich dostavbě. info Zdroj: se souhlasem Slezského zemského muzea Opava zoom_in Celkový pohled na kasárna krátce po jejich dostavbě.

Po vzniku Československé republiky se kasárna přejmenovala na Masarykova. Když skončily boje druhé světové války, obsadila areál Rudá armáda, v létě roku 1945 ji vystřídala armáda československá. V období po únoru 1948 pak na řadu přišla další a konečná změnu názvu a kasárna tak dostala jméno Duklelská. Mělo zde sídlo několik různorodých armádních útvarů, mimo jiné 5. geodetický odřad. Po četných reorganizacích armády byly v Opavě rozmisťovány jednotky týlového charakteru, například dělostřelecká základna nebo silniční prapor. Když do Opavy v roce 1968 přijela Sovětská armáda, zablokovali jí vojáci vjezd do kasáren, za což poté účastníky tohoto protestu neminuly osobní postihy.

Každým rokem narukovalo do Dukelských kasáren až tisíc vojáků základní služby. Jedním z nich byl například i Lukáš Hnilka. „V kasárnách jsem byl jako voják základní služby v době převratu, kolem roku 1989 a 1990. Byl jsem zde celkem osm měsíců a vzpomínám hlavně na chlapy, kteří tam byli se mnou. Dnes už ale nejsme v kontaktu, přece jen, je to už mnoho let zpátky. Pamatuji si, že právě v době převratu byla celá kasárna v pohotovosti, samozřejmě také my. A čekalo se, jestli se něco bude dít nebo ne,“ vzpomíná Lukáš Hnilka.

Velké zásluhy měli vojáci při odstraňování následků a škod způsobených katastrofálními povodněmi v roce 1997 i 2002. Od roku 1999 nesou kasárna čestný název Generála Heliodora Píky. Poslední vojáci základní služby zde skončili v roce 2004, o rok později útvar zanikl. V roce 2007 armáda takřka celý areál kasáren přenechala městu.

Od té doby hledal magistrát pro „Dukelky“ vhodné využití. V září 2020 byla jejich největší prostřední část prodána ostravské firmě JTA exclusive, která zde postaví tři stovky nových bytů.

Přední část kasáren s „náměstíčkem“ a historickými budovami zůstává v majetku města, které zde chce časem vybudovat startovací byty. Také vrchní část patří městu, nachází se zde travnaté hřiště, heliport i soukromé firmy.