Ale byl rok 1224 datem založení města? Odpověď zní: ne. Kdy k tomu došlo, se přesně neví.

Povýšena na město byla totiž Opava podle odborníků už někdy mezi lety 1213 a 1220. Minimálně od roku 1220 se zdejším místům začalo říkat Opavská provincie. Do té doby se provincie nazývala Holasická. Úplně nejstarší zmínka o Opavě jako kupecké osadě se pak datuje rokem 1195. Pravost dané listiny ale byla v posledních letech zpochybněna.

„První zaručenou písemnou zmínkou je až dokument Přemysla Otakara I. z roku 1201, ve kterém se připomíná jedna z opavských krčem," říká Marek Skupien z opavského státního okresního archivu.

Dekret Přemysla Otakara I. z roku 1224, který sepsal v Hulíně, poté de facto Opavu jako město jen potvrzuje. V listině se přiznává místním měšťanům právo disponovat vlastním majetkem a nemovitostmi, přidělují se městu okolní vsi a rovněž se definuje tzv. mílové právo.

To určovalo, že se v okruhu jedné míle (zhruba 1,7 kilometru – pozn. red.) od města nesmí obchodovat s kořalkou, vínem a pivem pocházejícím odjinud než z Opavy. Výjimku měly pouze církevní pozemky.

Listina z roku 1224 se nedochovala. Existuje však v přepisu v tzv. kopiáři ze 17. století, který obsahuje opisy všech důležitých městských listin. Nejstarší originál dalších přidělených privilegií tak pochází z roku 1247 a jeho autorem je moravský markrabě a budoucí český král Přemysl Otakar II. V tomto dokumentu se přiznává Opavě právo pořádat výroční trhy u příležitosti svátku narození Panny Marie.

Listina obsahuje část, v níž se píše o zpustošené zemi, jíž je v tomto případě myšlena Opava. Jednalo se s největší pravděpodobností o zdevastování vesnic v okolí města při mongolském vpádu o několik let dříve.

Historie osídlení Opavy jde ale ještě mnohem hlouběji. „Při archeologických výzkumech narážíme vždy na nejbohatší vrstvy pocházející z 12. a 13. století. Lidé se v gotice nežinýrovali a dá se říci, že všechno házeli pod nohy, takže nám po sobě zanechali nejvíce památek.

Pod těmito vrstvami se ale při vykopávkách odhalují nálezy, které potvrzují osídlení území ještě i dlouho, dlouho předtím," potvrzuje náměstek opavského primátora a historik Dalibor Halátek.

Zajímavosti z dějin Opavy
> Opava se s největší pravděpodobností nazývá podle řeky, která městem protéká. Její keltský název zněl totiž Opa.
> Zdejší území dříve ovládali polští Piastovci. Až po dobytí území knížetem Přemyslem Otakarem I. zde začala vznikat města.
> V prvopočátcích bylo opavské knížectví tak rozlehlé, že zahrnovalo i dnešní Krnovsko a táhlo se až ke knížectví ratibořskému v Polsku.
> V dekretu z roku 1224 se píše mimo jiné o vsích u Opavy, které se nazývaly Napsdikary a Drahul. Dnes už nikdo neví, co se s nimi stalo, ani kde ležely.

.

Nejstarší dochovaná listina přiznávající Opavě městská privilegia z roku 1247. Jejím autorem je moravský markrabě a budoucí český král Přemysl Otakar II. foto: Statní okresní archiv Opava

.

Dekret Přemysla Otakara I. potvrzující Opavě roku 1224 městská privilegia. Původní listina se nedochovala. Na snímku se jedná o její nejstarší přepis v kopiáři ze 17. století. foto: Deník/Tomáš Pustka