První myšlenka o zřízení jezuitské koleje vzešla od Albrechta z Valdštejna, ale doba jí tehdy nepřála. 

Ilustrační foto.
Koronavirus, povolení testovat dostala i laboratoř Agel v Ostravě

Jezuité dvakrát Opavu opustili, ale v roce 1625 jejich význam rostl. Významnou událostí bylo v roce 1631 založení jezuitského gymnázia. Výuka v něm byla bezplatná a posluchači i absolventi byli osvobozeni od poddanských závazků. Krátkou dobu v něm pobýval tehdy třiapadesátiletý český historik, literát, zeměpisec a pedagog Bohuslav Balbín, který patří mezi nejvýznamnější osobnosti českého baroka. 

Z původně jezuitské koleje je dnes Zemský archiv.Zdroj: Foto: archiv

Po zrušení jezuitského řádu koupili v roce 1773 budovu jezuitské koleje slezské stavy a gymnázium v ní ponechali. Mělo na svou dobu vysokou úroveň a latina byla jako vyučovací jazyk časem nahrazena němčinou. Škola byla šestitřídní a novými předměty byly řečtina, zeměpis, dějepis a přírodopis. Od roku 1849 bylo zavedeno nepovinné vyučování češtiny a od roku 1852 přibyl tělocvik.

Gymnáziem prošli známí studenti i učitelé

Po zavedení povinné školní docházky v roce 1774 dostávali nejlepší studenti pozlacené pamětní mince s vyobrazením císařovny Marie Terezie a bohyně Minervy. Studenti je vždy na začátku školního roku nosili připevněné na hrudi. Na škole studovali v letech 1835 až 1840 nositelé později zvučných jmen – hudební skladatel Pavel Křížkovský, politik Hans Kudlich a přírodovědec Johann Gregor Mendel. 

Projekce filmu V síti v kině Mír.
OBRAZEM: Klusák přivezl do Opavy film V síti, přijela i jeho opavská herečka

K vyučujícím patřil i představitel Opavského besedníku Antonín Vašek. V roce 1820 byl v jezuitské koleji během Opavského kongresu ubytován císař František I. Od roku 1862 patřilo opavské gymnázium významově do nejvyšší skupiny gymnázií v celé monarchii.

O dvacet let později, v roce 1883, založila Matice opavská ve spolupráci s Ústřední maticí školskou české gymnázium. které bylo jediné v Opavě i ve Slezsku. Jeho prvním ředitelem byl středoškolský profesor, filolog a historik Vincenc Prasek. 

Most se začne demolovat od začátku dubna.
Most v Mostní půjde k zemi, demoliční četa nastoupí v dubnu