Zatímco ostatní dotace pro Slezskou univerzitu, nemocnici a další prošly bez připomínek, o peníze pro tento opavský fotbalový klub se mezi zastupiteli horlivě bojovalo.

Pod žádost, kterou město dostalo pouhý den před zasedáním a tedy byla dodatečně do programu jednání zařazena, se za SFC podepsali hned dva z mužů v sále – náměstek primátora Pavel Mališ (ODS) a zastupitel Václav Klučka (ČSSD), oba jako místopředsedové představenstva klubu.

Ti žádost zdůvodnili současnou ekonomickou krizí vedoucí k propadu příjmů, bez kterých není klub schopen zajistit provoz. Přímo na jednání pak vystoupil i Marek Veselý, předseda dozorčí rady SFC. „Žádáme o tuto mimořádnou dotaci na prahu nové sezony, protože nám vypadli nasmlouvaní sponzoři.

Jde o pokrytí základních platových prostředků pro pracovníky, hráče a provozních prostředků. Snažíme se snížit rozpočet oproti předchozímu roku. Chci vás ujistit, že prostředky budou vynaložené účelně, o čemž vám můžeme předložit dokumenty,“ tvrdil mimo jiné Veselý.

Další miliony do fotbalu se ale nelíbily všem. Michal Krejčí (CHZ-VM) rovnou navrhl tyto peníze neschválit. V tom ho při hlasování podpořilo jen dalších pět zastupitelů. Jeho kolegyni Pavlu Brady (CHZ-VM) překvapilo, proč najednou tak narychlo žádá SFC peníze na výplaty, když o krizi věděl a mohl se připravit.

Upozornila, že už teď jsou původní návrhy dotací překročeny a pokud zastupitelé schválí, bude dotační položka překročena o devět milionů.

Také Vladimír Javorský (KSČM) nesdílel z dotace nadšení: „Působí na mne úsměvně žádost SFC o šest a půl milionu, když si vezmeme, že jiní dostanou od města dotace v řádu pěti až deseti tisíc. Pokud mají opravdu problémy, navrhuji schválit zatím milion na platy.“ Ani to ale hlasováním neprošlo.

Závěr diskuse pak patřil těm, kteří fotbalu přejí. Jaroslav Burda (SNK-ED) prohlásil fotbal jako sportovního identifikátora města Opavy a proto apeloval na kolegy: „Podpořme fotbal.“

Také Václav Klučka, jeden ze žadatelů o dotaci, si vzal slovo: „Propad SFC do konce roku je ne šest a půl, ale jedenáct milionů. Chceme snižovat náklady, třeba platy hráčů se už snížily ze sedmi set na pět set padesát tisíc. Víme, že musíme dostat náklady na sezonu na schopnou úroveň. Jednáme se sponzory, hledáme vlastní rezervy,“ zaznělo také z jeho úst.

To zřejmě zapůsobilo - 29 pro, 4 proti. Dotace 6 500 000 korun pro SFC byla schválena.