„Čistírna je vybavena dvěma paralelními biologickými linkami, ale v provozu byla jen jedna. Předmětem naší investice bylo vybavení potřebnou technologií i druhé z nich. Zároveň došlo k provedení sanace stavební části biologické linky a upravena byla rovněž i dosazovací nádrž.

V ní dochází k procesu oddělení vyčištěné vody a aktivovaného kalu, který sedimentuje. Vyčištěná voda pak odtéká do přírody," přiblížil opravy čisnírny tiskový mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava Marek Síbrt. Právě tato společnost totiž za modernizací hlavnické čističky stála.

Kromě již zmíněných oprav byla provedena i rekonstrukce elektroinstalace. Náklady na opravu čistírny vod činily 1,6 milionu korun.