Hlavnice získala první místo, Moravice skončila na třetím. Oceněny pak byly také Sudice, které získaly zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí, Těškovice, které získaly modrou stuhu za společenský život, a Radkov, který dostal cenu naděje pro živý venkov.

Diplom za vzorné vedení kroniky si odnesly Těškovice, za podporu a rozvoj přeshraniční spolupráce byly oceněny Brumovice. Chlebičov se dočkal diplomu za kvalitní květinovou výzdobu v obci.

„Soutěž je příležitostí ukázat široké veřejnosti práci vedení obce a především občanů. Zviditelnit obec a přilákat i nové návštěvníky do obce. A jsem rád, že letos se přihlásil na Moravskoslezský kraj dosud rekordní počet vesnic,“ řekl redakci předseda komise Herbert Pavera.

Vítězná Hlavnice podle jeho slov zaujala komisi již v loňském roce, kdy získala Modrou stuhu za bohatý kulturně-společenský život. „Letos si Hlavnice získala členy komise svým propracovaným systémem rozvoje obce, spoluprací s občany, bohatým kulturně-společenským životem, zapojením občanů do rozvoje obce i do společenského života, upraveností obce, péčí o uchování duchovních hodnot a tradic,“ řekl Pavera.

A co na vítězství říká starosta Hlavnice? „Naše obec je samozřejmě na toto umístění velmi hrdá a bereme to jako povzbuzení do další práce. První místo v soutěži je také svým způsobem zavazující. Ocenění a poděkování patří všem našim občanům, místním spolkům, firmám a také zastupitelstvu obce,“ nechal se slyšet starosta Aleš Salibor.

„Nyní nastává období, kdy se začneme připravovat na celostátní kolo soutěže, a budeme se snažit naši obec i celý Moravskoslezský kraj důstojně reprezentovat,“ dodal.

Sudice, jak řekl tamní starosta Petr Halfar, šly do soutěže na zkušenou. „Ani jsem nevěděl, co všechno to obsahuje, až pak při samotné přípravě jsem zjišťoval, co všechno tato soutěž obnáší. Ani mě nenapadlo, že hned napoprvé nějak v této soutěži uspějeme,“ míní starosta a dodává:

„Ovšem když pak přišly výsledky, tak se mi třásla ruka. No a získat Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí, tak to je pro nás velice cenný skalp. Ale není to jen o tom. Je za tím vidět práce všech našich spoluobčanů i to, jak si udržují své zahrady i předzahrádky na pozemcích obce.“

O umístění se podle něj zasloužila také práce spolků v obci, práce zaměstnanců obce či dětí základní školy.