V posluchárnách univerzitní budovy Na Rybníčku a v tělocvičně Církevní základní školy sv. Ludmily v Jaktaři jsou interaktivní výstavní exponáty veřejnosti přístupny až do 23. září. „Pořádání této neobvyklé akce umožnilo řešení rozvojového projektu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který je zaměřen na vyhledávání talentů z řad budoucích studentů přírodovědných oborů, jejich podporu a úzkou spolupráci Slezské univerzity se základními a středními školami,“ řekla Jana Kopfová z Matematického ústavu.

Jako spoluřešitelka projektu usiluje o maximální popularizaci matematiky mezi nejmladšími adepty studia královny věd. „Bavit se hlavolamy lze s úsměvem, a i když je přirozeně potřeba mozek zapojit, nikoho to nebolí,“ uvedla na adresu výstavy, která předpokládá zapojení každého z návštěvníků. V rámci citovaného projektu se už na konci května konalo soustředění pěti desítek žáků ze dvou osmých tříd Základní školy Otická v Opavě a vítězů okresního kola matematické olympiády v Kajlovci. Při něm s Janou Kopfovou úspěšně spolupracovaly pedagožky Hana Štellarová a Pavla Kleinová.

Část programu, soustředění v přírodě, pak připravili doktorandi a pracovníci Matematického ústavu Slezské univerzity. „Matematické soutěže a hry se u všech zúčastněných setkaly s živým ohlasem,“ potvrdila zástupkyně ředitele ZŠ Otická Hana Štellarová. „Po jarním soustředění jsme chtěli něco z matematiky připravit i pro žáky dalších škol. Tři výstavy hlavolamů, pro něž jsme se rozhodli, se zdají být vysoce atraktivní cestou, jak pro matematiku mládež nenásilnou formou získat,“ konstatuje Kopfová závěrem.