Ocenit obětavou práci mohou v těchto kategoriích: sestra u lůžka, ambulantní a domácí péče, paliativní a hospicová péče, porodní asistentka a ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči.

O vítězce šesté kategorie, sestra veřejnosti, rozhodne veřejnost hlasováním v září a říjnu. Vítězky uvedených kategorií budou vyhlášeny 1. listopadu na slavnostním galavečeru v aule Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě.