V Hlučíně tuto terapii provádí dvakrát měsíčně Šárka Blokešová, která dojíždí z Bolatic společně se svými dvěma psy. „Kontakt se psy dětem velmi prospívá fyzicky i psychicky," říká ředitelka příspěvkové organizace města Radmila Löwová.

První kontakt dětí a psů sledovali rodiče přes sklo, aby viděli, jak se budou jejich děti chovat a zda pro ně bude tato terapie přínosem. Nakonec se zájem o canisterapii, která je určena pro děti od dvou let, projevili všichni rodiče. Výhodou cvičení je to, že děti nemusejí provádět nic nepřirozeného, pouze si se psy hrají, krmí je a kartáčují.

„Terapeutka pejska přivádí tak, aby děti musely zapojit postiženou končetinu, například do ní uchopit kartáč, nebo rozevřít prstíky, aby mohly pejska pohladit. Rehabilitují, aniž si to uvědomují," vysvětluje základní principy a výhody canisterapie sociální pracovnice Karin Lipusová.

Dětská rehabilitace Hlučín vznikla v roce 1994 z tehdejších jeslí. Funguje v pracovní dny od 6.30 do 13 hodin a je určena pro děti od jednoho do sedmi let.

Petr Večeřa