Veřejné projednávání má za sebou vítězný projekt na revitalizaci veřejného prostranství okolo Červeného kostela v Hlučíně. Autorem návrhu je tým hlučínského rodáka Pavla Nasadila ze studia Fam Architekti.

Podle slov autora je hlavní ideou návrhu nová organizace prostoru pojednávaného prostranství. „Chceme toho dosáhnout pomocí pěších tras a vyzdvižení dominant tohoto prostoru jako je Wetekampova hrobka, Červený kostel nebo památný buk a také sýpka,“ uvedl Pavel Nasadil, který se Hlučínem a jeho centrem zabýval i ve své diplomové práci.

Podle jeho slov návrh počítá s tím, že každá z významných staveb v řešeném území bude mít adekvátní předprostor, kde se lidé budou moci setkávat u příležitosti různých akcí.

Návrh studia Fam Architekti počítá s různými druhy povrchů, vodním prvkem, lavičkami a s několika typy nového veřejného osvětlení. Nezapomíná ani na nová parkovací místa. Otevírá také nové výhledy na kostel, například od Opavské ulice.

Podle krajinného architekta Zdeňka Strnadela, jednoho ze spoluautorů řešení zeleně, si návrh projektu vyžádá kácení. „Bude se ale více vysazovat než kácet,“ uvedl Zdeněk Strnadel.

Soutěžní návrh počítá s odhadovanou sumou 26 milionů korun. „V rámci dalších stupňů projektové dokumentace se tato částka ještě upraví,“ uvedl hlučínský městský architekt Jan Richter.

Po veřejném projednávání bude následovat vypracování dokumentace pro územní řízení a také stavební povolení. Tyto procesy zaberou zhruba rok. Mezitím bude město Hlučín hledat vhodné zdroje financování projektu.