„Lidé řeší různé životní situace. Například dluhové pasti, péči o zdravotně postiženou osobu… Je to zkrátka široké spektrum různých věcí a rádi bychom poskytli komplexní služby,“ uvedl ředitel hlučínské charity a vzápětí se zmínil o tom, jak je ve městě využívána právní poradna.

„Lidé mají možnost se jednou měsíčně vždy v pátek setkat s právničkou a probrat s ní své problémy. Tato služba je zdarma a je zdárně v provozu už několik let,“ pokračoval Pavel Sobol, podle něhož je sociální poradna zařazena do střednědobého plánu a její zřízení bude záviset také na tom, jestli se podaří získat finanční zdroje z evropských fondů.

Před pomalu se blížícími se Vánoci má Charita Hlučín napilno. Připravuje se nejenom na Tříkrálovou sbírku, ale také na projekt Národní potravinové sbírky, který v místním supermarketu Billa proběhne v sobotu 11. listopadu.

„Lidé, kteří přijdou nakupovat, obdrží letáček s informacemi o tom, že na místě probíhá potravinová sbírka. Po zaplacení u pokladny se rozhodnou, zda něco z nákupu věnují pro potřeby sbírky. Pokud ano, dojde k evidenci daru a převzetí. My následně budeme dar distribuovat potřebným. Něco půjde přímo lidem bez domova v Hlučíně,“ vysvětloval Pavel Sobol.

Některé potraviny nejspíš budou využity v azylových domech v blízkém okolí.