V rámci projektu prevence kriminality, který podporuje Ministerstvo vnitra, chce město prostřednictvím kraje požádat o dotaci v maximální výši 500 000 korun na rozšíření svého kamerového systému.

Pokud zastupitelé záměr schválí a Hlučín se žádostí uspěje, bude moci koupit dvě nové otočné kamery a modernizovat datový uzel v lokalitě autobusového nádraží tak, aby na něj šly připojit dvě další nové kamery.

Nový kamerový bod by byl umístěn na novém dětském hřišti v blízkosti kulturního domu. Druhá nová kamera má monitorovat celé parkoviště sv. Markéty s přilehlými ulicemi. Předpokládané náklady se pohybují v částce kolem 850 000 korun.

Půl milionu korun by mohlo město získat z dotace a zbylou částku vydá z městského rozpočtu.