Jednou z variant je kotelna na dřevní štěpku. „Byli jsme osloveni firmou, která už takové projekty realizovala a na jednu provozovnu jsme se byli podívat,“ říká místostarosta Pavel Reiský. Ke zvažování takové možnosti vedou město dva důvody.

První spočívá v tom, že spalováním štěpky by město mohlo zabezpečit pro zhruba čtyřicet procent obyvatel levnější teplo než z plynu. Druhým je snaha o nalezení alternativního zdroje k plynovým výtopnám, který by i s ohledem na nedávnou plynovou krizi lépe zajistil nepřetržité dodávky tepla pro město a jeho obyvatele.

Zatím je všechno na začátku.

„Ke zmíněnému řešení přistoupíme jen v případě, že cena tepla z dřevní štěpky bude prokazatelně levnější než z plynu. Provozovatelem takové kotelny by mohl být i jiný subjekt než město nebo jeho společnost. Tento provozovatel by zabezpečoval také dodávky dřevní štěpky,“ přibližuje Reiský.

Jednání stále pokračují a ve hře jsou různé varianty, dosud však nepadlo žádné definitivní rozhodnutí. Jasněji v této věci by mohlo být během několika příštích měsíců, ale příští zima bude ještě každopádně „plynová“.

Jednou z možných lokalit pro vybudování kotelny na dřevní štěpku je plocha na sídlišti OKD. „Pokud se k realizaci nové kotelny na štěpku přistoupí, jistě nedojde k zahájení realizace dříve než v roce 2010,“ dodává místostarosta.

Co je dřevní štěpka?
Dřevní štěpka se vyrábí štěpkováním dřevní masy z rychle rostoucích dřevin případně v dřevozpracujícím průmyslu nevyužitelné dřevní masy z běžného lesa. Patří k základním domácím obnovitelným zdrojům energie. Také tuhé zbytky po dohoření mohou být dále využívány bez negativních dopadů na životní prostředí.