To ve spolupráci s vysokou školou podnikání připravilo pro občany Hlučína a okolních obcí možnost studia na Univerzitě třetího věku.To je určeno zájemcům se středoškolským vzděláním ve věku 55 let a více.

Délka studia bude dva roky, tedy čtyři semestry. Zahájení proběhne v březnu 2010 a bude řešeno jako dvě vyučovací hodiny týdně, vždy v odpoledních hodinách. Úspěšní absolventi získají certifikát o absolutoriu U3V. Toto studium je samozřejmě zpoplatněné.

Zájemci ale nemusí do svých rozpočtů sáhnout nijak hluboko. „Výše školného za jeden semestr byla stanovena na 1 500 korun. Z toho si ale student hradí jen pět set korun, zbývajících tisíc bude zaplaceno jako příspěvek města. To platí pro studenty Hlučína, Haťi, Závady a Sudic,“ potěšila svou informací mluvčí hlučínské radnice Lada Dobrovolná.

Rovněž upozornila, že pokud bude zájemce o studium odjinud, musí si na konkrétním obecním úřadu zjistit, zda bude na studium přispívat i on.