Podepsalo ji 605 občanů a radnice ji obdržela letos 30. září. Následně se jejím obsahem zabývala rada města, ale rozhodující slovo bude mít až dnešní zastupitelstvo. Mezi tím se ale zástupci petičního výboru a představitelé radnice sešli u jednoho stolu a svá stanoviska vzájemně prodiskutovali.

„Znovu jsme pana starostu informovali o našich požadavcích. Jde hlavně o úpravu podmínek prodeje podobně, jako tomu bylo v předchozí vlně prodeje obecních bytů,“ řekl k jednání Dušan Janšta, zmocněnec petičního výboru.

Občané, kterých se privatizace týká, chtějí dosáhnout toho, aby nabídková prodejní cena vycházela z vyhotovených znaleckých posudků z roku 2008, aby jim byly při prodeji poskytnuty slevy.

Chtěli by také, aby bylo uplatněno předkupní právo pro město v případě, že na ně nájemníci nebudou mít. Tím chtějí předejít možnosti prodeje těchto bytů spekulantům.

„Na petici jsme řádně odpověděli a teď je jen na zastupitelstvu, jak se s názory uvedenými v petici shodne,“ řekl již dříve starosta města Bernard Ostárek.

Další body zastupitelstva

Celkem 14 bodů a 20 podbodů mají na programu hlučínští zastupitelé, kteří se sejdou dnes od 16 hodin ve velkém sále kulturního domuk jednání. Jedním z nich je přehled o provedených rozpočtových opatřeních a návrh další úpravy rozpočtu města Hlučína na rok 2009.

To se mimo jiné dotkne také grantové politiky města a jeho fondů rozvoje a oprav. Největším blokem dne ale budou záležitosti okolo městského majetku. Hned tím úvodním bodem je pak projednání petice k prodeji městských bytů v Hlučíně (viz výše).

Prodávat a směňovat se ale budou i městské pozemky. Dále se bude jednat o vyhlášce k zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku či o odměnách za práci ve výborech těm členům, kteří nejsou členy zastupitelstva města.