O návrhu vlastního řešení inkluzní problematiky ve městě chce jeho vedení debatovat s místními, kterých se daná záležitost týká. Debata má proběhnout ve čtvrtek 18. května.

„Obracíme se na všechny rodiče dětí, které trpí jakýmkoliv postižením, zdravotním, mentálním, tělesným nebo kombinovaným, a to od lehkých až po těžké formy, aby přišli mezi nás a pobavili se s námi o tom, kde dnes vidí nedostatky v systému péče o své děti," vyzvala místostarostka Hlučína Blanka Kotrlová.

Mnoho z handicapovaných dětí v současné době navštěvuje specializovaná zařízení na území města, ať už jde o školy či rehabilitační centrum. Rodinám, které tato zařízení využívat nemohou, se bude snažit město pomoci tak, aby se i jejich děti mohly zapojit do každodenního života.

„Požadavky na inkluzi se dotknou nepochybně všech zařízení našeho typu a školy už je řeší v praxi. Jsme přesvědčeni, že služby sociální péče, vzdělávání a zdravotnictví nemohou fungovat odděleně, musí být ve větší symbióze než dosud. O to bychom chtěli usilovat při transformaci, na kterou se dle slov kraje máme připravovat," uvedla ředitelka Dětské rehabilitace Hlučín Radmila Löwová.