Na první pohled působí tato čísla nenápadně, jednostupňový rozdíl v teplotě však může způsobit řadu významných změn. Mezi ně se řadí v zemích střední Evropy vlny veder, extrémního sucha a lesních požárů. Počasím však mohou být postiženi také samotní lidé. V některých regionech již v minulých letech docházelo ke zvýšení počtu úmrtí, spojených s obdobím zvýšených teplot.

Hlučín se tedy rozhodl, stejně jako mnoho ostatních měst, k vypracování adaptační strategie na změnu klimatu. Tento dokument však nebude klíčovým pouze pro řešení otázek podnebných změn, zároveň pomůže městu dosáhnout na některé dotace, které jsou jeho existencí podmíněny.

O bližší podobě tohoto strategického plánu budou jednat zastupitelé města ve čtvrtek 8. června v Kulturním domě Hlučín.