Dalším důležitým bodem jednání bylo uzavření dohody se společností Cihelna Hlučín o odstoupení od záměru výstavby zařízení pro separaci biologického odpadu – bioplynové stanice.

Dohoda proběhla v minulých dnech několika koly připomínkování. Nakonec se však podařilo do jednání zastupitelstva zařadit dohodu akceptovatelnou oběma stranami. Cihelna se zavázala odstoupit od svého záměru a ani do budoucna takový záměr nerealizovat. Město zaplatí za tento vstřícný krok necelých 650 tis. Kč.

Jak řekla předsedkyně Osadního výboru Rovniny a vedoucí občanské iniciativy proti realizaci záměru JUDr. Jaroslava Miketová, je to však v každém případě menší zlo, než vybudování stanice. Zastupitelstvo zároveň rozhodlo o rozpočtovém opatření, kterým vyčlenilo finance potřebné k plnění dohody z rozpočtu města Hlučína.

Na post starosty města byli navrženi dva kandidáti. Kromě Bernarda Ostárka byla navržena Jana Poláchová. Starosta byl zvolen dvanácti hlasy jednadvacetičlenného zastupitelstva.

Dohoda o odstoupení Cihelny od záměru již je ze strany Cihelny podepsána. Starosta města ji podepíše ihned po podepsání usnesení dnešního zasedání, tzn. zřejmě hned zítra.

Jarmila Harazinová