Muzeum Hlučínska v roce 2025 oslaví dvacáté výročí svého založení. Organizace k jubileu zahájit stavbu nového depozitáře. Náklady na jeho realizaci budou 45 milionů korun a hrazeny by měly být z evropských peněz a z rozpočtu města Hlučín.

„Projekt jsme představili veřejnosti s tím, že v rámci partnerství poskytneme pro výstavbu nové budovy depozitáře pozemek ve vlastnictví města, který se nachází ve svahu vedle bývalé vodárenské věže poblíž vlakového nádraží. V rámci příprav před výstavbou území vyčistíme a zbavíme náletových dřevin nebo dřevin v nevyhovujícím stavu a upravíme hranice pozemku tak, aby bylo zajištěno i využívání sousedních zahrádek. Vše směřuje k tomu, aby Muzeum Hlučínska mělo k dispozici nové zázemí, které bude splňovat veškeré požadavky pro moderní muzejnictví. Zarezervovány máme finanční prostředky z evropských zdrojů, zbývající částku jsme připraveni poskytnout z rozpočtu města. Podmínkou pro čerpání rezervované dotace je získání platného stavebního povolení, na kterém se intenzivně pracuje,“ uvedla starostka Hlučína Petra Tesková.

Muzeum Hlučínska má ve svých sbírkách spoustu zajímavých exponátů. Vhodné prostory k jejich skladování však momentálně chybí. „Stávající sbírky Muzea Hlučínska jsou skladovány v nevyhovujících podmínkách, které nejsou v majetku muzea, a pronajímáme si je. Prostorové kapacity deponování sbírek jsou již zcela vyčerpány, větší předměty už vzhledem k nedostatku prostoru prakticky nemůžeme přijímat a způsob uložení sbírek neodpovídá potřebám a normativním nárokům. Schází nám nezbytné zázemí pro patřičné nakládání se sbírkami. Je naší povinností nezklamat důvěru těch, kteří nám nezištně poskytli své dobové věci, a zodpovědností uchovat je pro příští generace,“ řekl ředitel muzea Metoděj Chrástecký.

Fotogalerie: Muzeum Hlučínska, výstava betlémů, prosinec 2022.

Nový depozitář nouzi po lepších prostorách pro uchování historických exemplařáů vyřeší, navíc se nebude jednat pouze o úschovnu. Objekt bude mít multifunkční využití. „Největší část depozitáře tvořená samotným úložným prostorem pro exponáty a odbornými pracovnami zaměřenými na péči o sbírky je schovaná pod zem. Nízkou nadzemní část v úrovni vodárenské věže pak tvoří prostor badatelny, která poskytne důstojný a moderní prostor všem zájemcům o historii, a učebna pro prezentaci sbírek, pořádání přednášek a podobně,“ doplnil Chrástecký.

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMATNa Dětském ranči v Hlučíně zahájili léto. U části návštěvníků bylo znát zklamání

Na Dětském ranči Hlučín zahájili letní sezonu | Video: Deník/Petr Jiříček