„Jedná se o šestnáct subjektů a celkem sto odběrných míst jak na úrovni nízkého, tak vysokého napětí,“ konstatoval místostarosta Hlučína Pavel Reiský.

Nejprve proběhl audit, který tato místa sesumarizoval, a následně bylo k tomuto účelu vypsáno výběrové řízení. Jako prostředek vybrání dodavatele město zvolilo elektronickou aukci. Do té se přihlásili čtyři zájemci. To sice bylo trochu zklamání, ale důležitější než počet nabídek byly jejich výsledky.

„Elektronickou aukci pro nás zabezpečovala externí firma, která pro nás provedla i předchozí audit. Aukcí se podařilo nabídku ceny dostat ještě níž, než v byla v prvních nabídkách,“ zdůraznil místostarosta. Na základě úspěšné aukce rada města v srpnu odsouhlasila zakázku pro nabídku United Energy Trading.

Smlouva byla uzavřena na 14 měsíců, během kterých město ušetří přibližně 650 tisíc korun. „Pokud se město rozhodne po uplynutí této doby k opakovaní elektronické soutěže o ceny energie, věřím, že se podaří docílit ještě většího ekonomického efektu než v prvním výběrovém řízení,“ nastínil ještě hlučínský místostarosta Reiský.

Do druhého řízení by město připojilo i ta odběrná místa, která v stávající smlouvě do konce roku 2011 zatím nejsou. A kdo ví, třeba se už nebude jednat jen o elektrickou energii, ale třeba i o komodity, jako je zemní plyn, komunikační služby či nabídky mobilních operátorů.